Spis treści numerów archiwalnych
Nr 1/1993

(dodatek do "Wiadomości Podkowiańskich")

Bohdan Skaradziński - A paryska „Kultura” dzisiaj?
Andrzej Dąbrówka - Czy artysta może być bezrobotny?
Alicja Matracka-Kościelny - Archiwalia Muzyczne Stawiska
Joanna Walc - Była sobie gazeta
Barbara Walicka - Leksykon pojęć zapomnianych
Anna Kalinowska - Teatr domowy” w Podkowie
Grażyna Zabłocka - Krzywicka gorszyła Podkowian?
Beata Wróblewska - Zza katedry
Ewa Wojnarowska - STOgłosik podkowiański,
Wiersz Marii
W numerze reprodukcje dzieł sztuki ze zbiorów Stawiska: Jeana Cocteau, Józefa Czapskiego, Xawerego Dunikowskiego, Leonor Fini, Mojżesza Kislinga, Tymona Niesiołowskiego.Nr 2/1993

ks. Leon Kantorski - Do Ziemi Świętej
Bohdan Skaradziński - Polacy a Żydzi
Andrzej Dąbrówka - Czy bajki są przestarzałe?
Janusz Morawski - Myśleć systemowo
Marek Ryćko - Podkowa - ponura miejscowość. Rozmowa z Jeremim Przyborą
Anna Żukowska-Maziarska - Safari pana Lilpopa  
Beata Wróblewska - Zza katedry
Barbara Walicka - Zapiski z podróży
Anna Kalinowska - Galeria św. Krzysztofa,
wiersze Moniki Olejniczak i Marii
W numerze reprodukcje dzieł artystów podkowiańskich: Włodzimierza Borowskiego, Zofii Broniek, Jerzego Juczkowicza, Joanny Kusek, Jerzego Nowińskiego, Stanisława Słoniny, Urszuli Słonina-Święcickiej, Jerzego Znamierowskiego oraz fotografie autorstwa Stanisława Lilpopa ze
zbiorów muzeum w Stawisku.Nr 3/1993

Na okładce: Krystyna Arska-Perepłyś. Kaskada. Fragment tkaniny
Treść:
Maria Konopka-Wichrowska - Demokracja nie lubi historii?  
Oskar Koszutski - Kulturalne Forum Polsko-Ukraińskie w Stawisku  
Barbara Walicka - Wobec dziejowych wyznań. O Bohdanie Skaradzińskim
Monika Wójcicka - Powiat - dobro konieczne?
Jerzy Łusakowski - Małe Ojczyzny - tradycja dla przyszłości
Anna Żukowska-Maziarska - Najpiękniejszy dom w Nowogródku
ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej (2)
Irena Byszewska - Wspomnienia z młodych lat
Beata Wróblewska - Pocztówka z Roztocza
Anna Gren - Subiektywne postrzeganie świata. Pamiętnik i motywy biograficzne w literaturze
wiersze Piotra Mitznera, Krzysztof Kościesza i Marii
W numerze reprodukcje dzieł artystów podkowiańskich:
Krystyny Arskiej-Perepłyś, Mieczysława Klajnowskiego, Jolanty Modrzewskiej, Julii Przerwa-Tetmajer, Kaliny Szydłowskiej-Pawłowicz oraz fotografie domu Adama Mickiewicza autorstwa Izydora Grzelaka.Nr 1(4) 1994

Na okładce rysunek Joanny Pawlińskiej
Treść:
Alicja Matracka-Kościelny - „Inspiracje w muzyce XX wieku” - Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna w Stawisku
Bohdan Skaradziński - Scena polityczna '94
ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej (3)
Grażyna Zabłocka - Aktorka wspomina... O książkach Zofii Kucówny
Tomasz Burek - W stronę Vincenza (fragment prelekcji)  
Bohdan Kos - Człowiek i kosmos w Kabale (fragmenty)  
Jacek Malicki - O Piotrowskiego Stalkerze i 'Shan (fragment)
Andrzej Dąbrówka - Przylądek nadziei (widokówka z RPA)
Jacek Skorupiński - Smoki
Małgorzata Wittels - Zabawa w teatr. Rozmowa z Andrzejem Możdżonkiem
Zofia Broniek - Przypomnienie barworytów  
Larysa Mitznerowa - Bez żalu wejdę tam... Fragmenty wspomnień
Barbara Walicka - Z zapisków
Zofia Broniek - Kto mieszka wśród nas. O architekcie Marku Budzyńskim
Kalina Szydłowska-Pawłowicz - Z podróży (1983)...
Wiersze Krzysztofa Kościeszy, Barbary Walickiej i Marii
W numerze reprodukcje dzieł artystów podkowiańskich: Joanny Jarco, Jerzego Juczkowicza, Edwarda Pakulskiego, Lucjana Pakulskiego, Joanny Pawlińskiej, Jerzego Znamierowskiego oraz grafika Janiny Konarskiej ze zbiorów muzeum w Stawisku.Nr 2(5) 1994

Na okładce: Roman Kramsztyk, Irena Kramsztykowa. Sangwina
Treść:
Andrzej Dąbrówka - Teatr a rzeczy święte  
Elżbieta Kalemba-Kasprzak - Teatr Ósmego Dnia (i wybrane fragmenty "Piołunu" i "Sabatu")
Bohdan Skaradziński - Rzeczywistość od Wschodu
Bułat Okudżawa - Świerszcz (przeł. Hanna Bartoszewicz)  
Ewa Aleksandra Cieślak - Podróże do Polski. Wystawa w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Krzysztof Prochaska - Roman Kramsztyk. W stronę Podkowy Leśnej  
ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej (4). Miasto na górze
Jacek Skorupiński - To
Małgorzata Wittels - Album z Podkową. Willa "Włada"
Maria Konopka-Wichrowska - Niegdysiejsze samorządy
Jerzy Łusakowski - Towarzystwo Przyjaciół
Wiersze Krzysztofa Kościeszy i Marii
W numerze reprodukcje prac Romana Kramsztyka i Karena ArustamowaNr 3(6) 1994

Na okładce: Urszula Słonina-Święcicka, Pamięci J. Gielniaka. Medal. Brąz patynowany
Treść:
Grażyna Zabłocka - O poezji i życiu Kazimierza Wierzyńskiego.
Wywiad z Pawłem Kądzielą.  
Piotr Mitzner - Zapisane w Rosji. Proza i wiersze  
Bohdan Skaradziński - Byt materialny i świadomość
Jerzy Wilk - Godzina "W"
Stanisław Werner - Wspomnienia z Powstania Warszawskiego (fragment)
ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej (5). Na Górę Synaj
ks. Kazimierz Pierzchała - Refleksje o wychowaniu
Małgorzata Wittels - Album z Podkową. "Korabinek" i "Halszyn Kącik"
Grażyna Zabłocka - Portrety kwiatów. Recenzja albumu Ludwika Jerzego Kerna
Wiersz Andrzeja Dąbrówki
W numerze reprodukcje prac Urszuli Słonina-Święcickiej i rysunek Małgorzaty Narkiewicz-JodkoNr 4(7) 1994

Na okładce: Jerzy Juczkowicz, praca ze zbiorów Towarzystwa Szopenowskiego. Granit i brąz srebrny
Treść:
Alicja Matracka-Kościelny - Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk”
Jacek Malicki - Palec publiczny
Zofia Broniek - „Wyrok”. Wywiad z Tomaszem Kizny  
Bohdan Skaradziński - Listopadowe obsesje
Ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej (6)
Anna Grużewska - Pocztówka z Irlandii
Beata Wróblewska - Gulowszczyzna  
Janusz Morawski - Migawki amerykańskie
Monika Olejniczak - Stockholm znaczy Sztokholm
Małgorzata Wittels - Album z Podkową. Szklany dom  
Jakub Duszyński - "Jeśli jesteś wielbicielem sztuki filmowej...
Witold Bartoszewicz - Urządzanie naszej przestrzeni
Wiersze Piotra Mitznera, Piotra Müldnera-Nieckowskiego i Moniki Olejniczak
W numerze reprodukcje prac Tomasz Kizny, Stanisława Dutkiewicza, Jerzego Juczkiewicza i Anny Maziarskiej i Małgorzaty Narkiewicz- Jodko.Nr 1(8) 1995

Na okładce: Paweł Cabanowski, Kwiat nad urwiskiem. Rysunek tuszem
Treść:
Beata Wróblewska - Między Tuskulanum a Czarnolasem
Beata Wróblewska -Kicul
Piotr Müldner-Nieckowski - Pumpen. Opowiadanie
Piotr Mitzner - Pieśni Oleny  
Witold Bartoszewicz - Pomidor z płetwami
Jerzy Łusakowski - Wymiar przestrzeni
ks. Leszek Slipek - Słów kilka do początkujących i do starych przyjaciół Boga
Janusz Morawski - Analogia;- szalbierstwo czy metoda?
ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej (7)
ks. Leon Kantorski - Wybrał wolność
ks. Kazimierz Pierzchała - Kształtowanie życia emocjonalnego
Bohdan Skaradziński - Zoo polskie na wybiegu
Małgorzata Wittels - Album z Podkową. Zarybie  
Stanisław Werner - Lubię burzę
Maciej Mroczkowski - Refleksje przy czytaniu książki o Podkowie
Maria Konopka-Wichrowska - Pochwała nauki samej
Wiersze Mariana Ośniałowskiego, Marii Bochińskiej i Marii
W numerze reprodukcje prac Anny Maziarskiej, Pawła Cabanowskiego i Joanny Kusek.Nr 2(9) 1995

Na okładce: Wojciech Zasadny, praca z wystawy poplenerowej
Treść:
Bogdan Wróblewski - Siedziba.Rozmowa z Marią Iwaszkiewicz  
Marek Ryćko - Ściany piekła są śliskie
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Janusz Morawski - Analogia;- szalbierstwo czy metoda?(2)
Andrzej Dąbrówka - Poeta w „Mądralinie”
Bohdan Skaradziński - Między przeszłością a teraźniejszością
Ks. Leon Kantorski - W Ziemi Świętej... (8)
Oskar Koszutski - Handel dziełami sztuki oraz kawiarnia "Pod Pikadorem"
Małgorzata Wittels - Album z Podkową. Willa "Marysin"
Beata Wróblewska - Wspomnienie
Krzysztof Meisner - Drzewko
Joanna Trzeciak-Walc - Kto mieszka wśród nas (2): Kiedy się czegoś pragnie... Rozmowa z Ireną Olędzką, tancerką i igimnastyczką
Zofia Broniek - Ćwiczenie otwarte. Recenzja z wystawy poplenerowej
Zofia Broniek - Drzewa Beaty. Recenzja z wystawy malarskiej
Jan Pławski - "Faust" w Podkowie - recenzja spektaklu
Wiersze Antona van Wilderode'a w przekładach Zofii Klimaj-Goczołowej i Andrzeja Dąbrówki
W numerze reprodukcje prac Anny Maziarskiej i Anny StępniewskiejNr 3(10) 1995

Na okładce: Krystyna Arska-Perepłyś, tkanina
Treść:
Roberta Browning - Rozmyślania Johanna Agricoli (fragment. Przeł. Hanna Bartoszewicz)  
ks. Leon Kantorski - Kto mieszka wśród nas.Rozmowa z Ákosem Engelmayerem "Lengyel - Magyar ket jóbarat..."    
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli. Rzeczywistość
Anna Żakiewicz - Przyjemny nastrój po podwieczorku w małym, ukrytym w drzewach dworku. Recenzja z wystawy rysunków Witkacego w Stawisku
Anna Żakiewicz - Ćwiczenia z surrealizmu. Recenzja teatralna  
Andrzeja Dąbrówka - Pies na widowni. Recenzja teatralna
Jakub Rott - Różyczka. Recenzja filmowa
Paweł Jankowski - Na skrzydłach parawanów. O galerii w podkowiańskim ośrodku kultury
Bohdan Skaradziński - Najmilsze i najzdrowsze
Grażyna Zabłocka - Zuzela
Anna Kalinowska - Nasz człowiek w Płocku
Joanna Trzeciak-Walc - Żeby nie stało się tak z moim dzieckiem
Agnieszka Arendarska - Odczarowywanie profilaktyki
Małgorzata Wittels - Album z Podkową. Kurza stopka
Ewa Wojnarowska - Zwięźle i ciekawie
Maria Konopka-Wichrowska - "Ustąpcie prywat dla dobra pospolitego"
Wiersze Osipa Mandelsztama (przeł. Hanna Bartoszewicz)  
Jurija Pozajaka (przeł. Piotr Mitzner) i Ewy Lisek
W numerze reprodukcje rysunków Witkacego, Anny Maziarskiej i Małgorzaty Narkiewicz-Jodko
Nr 4(11) 1995

Treść:
Małgorzata Bojanowska - O Marianie Ośniałowskim Boli mnie każdy kontakt z ziemią  
Marian Ośniałowski – Kartki z dziennika  
Marian Ośniałowski – Wiersze  
Hanna Bartoszewicz - Jesienią o kulturze
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Rozmowa ks. Leona Kantorskiego z Ákosem Engelmayerem (cz. II)
Bohdan Skaradziński - Co porobiło się z nimi
Anna Nowak - wiersze
Beata Wróblewska - O mężczyznach i kotach anarchistach
Joanna Kusek - Szkicownik
Stanisław Werner - Wycieczka Beethovena
Jakub Duszyński - Podróż bez końca
Barbara Walicka - List pogański
Małgorzata Wittels - Album z Podkową - Zagroda
Listy Zygmunta Bartkiewicza
Wspomnienia lekarzy podkowiańskich
Marek Pleskot - Przepis na zdrowe dziecko
Witold Bartoszewicz - Pochwała górNr 1(12) 1996

Treść:
Ks. Leszek Slipek - Każdy ma miejsce
Rozmowa z Ksawerym Jasieńskim o Marianie Ośniałowskim  
Tomasz Burek - O Marianie Ośniałowskim  
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Witold Bartoszewicz - Korepetycje z historii  
Jarosław Seifert w tłumaczeniu Leszka Engelkinga  
Andrzej Tyszka - Przestrzeń kulturowa środka Europy
Zofia Broniek - Między Lwowem a Waszyngtonem
Jan Lechoń - Starszy pan Rosen
Ks. Leon Kantorski - Taizé
Maria - wiersze
Małgorzata Wittels - Album z Podkową - Borowin
Andrzej Dąbrówka - Co mówią ludzieNr 2(13) 1996

Treść:
Alicja Matracka-Kościelny - Litania do Marii Panny Lieberta - Szymanowskigo
O. Jacek Salij - Miłujcie nieprzyjacioły wasze
Jan Skácel. Wiersze
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Piotr Mitzner - Praska bezsenność
Hanna Wróblewska - Włodzimierz Borowski
Hanna Bartoszewicz - Kołysanie słów
Andrzej Dąbrówka - Skaczą lasy, gdy Orfeus skrzypie
Beata Wróblewska - Felieton-kobieton
Janusz Morawski - Lima Oscar 001
Magda Kuypers - Noc księżycowa
Bohdan Skaradziński - Przeszłość oraz młodość
Szkoło, szkoło - wspomnienia o podkowiańskich nauczycielach
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Listy do redakcji
Recenzje.Nr 3(14) 1996

Treść:
Stanisław Czycz - Poezja
Ákos Engelmayer - Rocznica
Wiersze dysydentów w przekładzie Piotra Mitznera
Maria Konopka-Wichrowska - I niech Wam nigdy
Bohdan Skaradziński - Mój koniec wielkiej wojny
Stanisław Werner - Słyszałem osiemnastą
Andrzej Tyszka - Wychodzstwo i Ojczyzna
Hanna Wróblewska - Sztuka istnieje
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Ewa Lisek - Wiersze
Janusz Morawski - Muzyka Newtona czy fizyka Bacha
Beata Wróblewska - Okruchy pamięci
Barbara Walicka - Opowiadanie
Szkoło, szkoło
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Anna Kalinowska - Zieloną ścieżką
Recenzje.Nr 4(15) 1996

Treść:
wiersze i przekłady Leszka Engelkinga
Alicja Matracka-Kościelny - Spotkania w Stawisku
Krzysztof Prochaska - Każdy Kramsztyk z Bronią chodzi
Andrzej Dąbrówka - Karnawał słówek
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Bohdan Skaradziński - Wyskok ze stołecznych opłotków
Szkoło, szkoło - Ewa Radlicka
Ogrody - Barbara Walicka, Zofia Broniek, Grażyna Zabłocka
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Listy do redakcji i recenzje.Nr 1(16) 1997

Treść:
wiersze Marii Przybylskiej i Anny Nowak
Maria Konopka-Wichrowska - Mieli spryt, talent i szczęście
Anna Duszyńska - Rana
Pieśń ormiańska w przekładzie Andrzeja Drawicza
Anna Chojnacka - Osterwa i Reduta
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Bohdan Skaradziński - Konstytucja i faryzeusze
Henryk Waniek - Obrazki z życia obrazów
Jakub Duszyński - Nowe
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Rozmowa Marii Iwaszkiewicz z Alicją Iwańską
Jacek Sempoliński - Tak to wspominam...
Listy do redakcji i recenzje.Nr 2(17) 1997

Treść:
wiersze ks. Jana Twardowskiego, Bułata Okudżawy, Francisa Jammesa, Benedykta Hertza, Jarosława Iwaszkiewicza, Alicji Kołakowskiej
Alicja Matracka-Kościelny - Karol Szymanowski w listach Jarosława Iwaszkiewicza do żony Anny
Piotr Mitzner - Ogień w lampie
Henryk Waniek - Obrazki z życia obrazów
Bohdan Skaradziński - Pamięci Andrzeja Drawicza
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Bracia mniejsi - Beata Wróblewska, Anna Żukowska-Maziarska, Monika Kowalewska, Agnieszka Świrska i Maciej Mroczkowski
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Listy i recenzje.Nr 3(18) 1997

Treść:
Wiersze Czesława Bednarczyka, Marii Przybylskiej i Aleksandra Kusznera
Andrzej Kłossowski - Oficyna Poetów i Malarzy
Irena Bołtuć - Od Ćwiklińskiej do Olbrychskiego
Jakub Duszyński - Rozmowa z Jerzym Wójcikiem
Henryk Waniek - Obrazki z życia obrazów
Anna Maria Leśniewska - Barbara
Gerdien Verschoor - Cobra i Smok Wawelski
Stanisław Werner - Wspomnienie o Witoldzie Lutosławskim
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Bohdan Skaradziński - Grzebiąc wśród ruskich staroci
Ireneusz Miracki - Podharcmistrz
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
RecenzjeNr 4(19) 1997

Treść:
Wiersze Piotra Müldnera-Nieckowskiego
Maria Konopka-Wichrowska - Dobro samo dla siebie nie przebije drogi
Maria Iwaszkiewicz - Wspomnienie o księdzu Kolasińskim
Witold Bartoszewicz - Piwnica
Krzysztof Wittels - Ziemia dobrych ludzi
Ákos Engelmayer - Zbiory
Bohdan Pociej - Muzyka w sferze myśli
Rozmowa Anny Marii Leśniewskiej z Jerzym Kaliną
Henryk Waniek - Obrazki z życia obrazów
Janusz Morawski - Komputerowe muzykowanie
Bohdan Skaradziński - Wybory, wyborcy i rządzący
RecenzjeNr 1-2(20-21) 1998

Treść:
Wiersze Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej
List Anny Iwaszkiewiczowej do Ojca Malachiasza
O Annie Iwaszkiewiczowej piszą: Małgorzta Bojanowska i Ewa Cieślak
Beata Wróblewska - Przestrzeń oswojona
Stefan Żółtowski - Podkowa Leśna - mit czy wyjątkowe miejsce?
Zofia Broniek - Podkowa - przestrzeń społeczna
Krzysztof Meisner - Dom
Bohdan Pociej - Epoka geniuszy: Claudio Monteverdi
Witold Bartoszewicz - Czytanie psalmów
Henryk Waniek - Obrazki z życia obrazów
Janusz Zagrodzki - Rysowanie płaszczyzną malowanie linią
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Bohdan Skaradziński - Pamięci Adama Bienia i Zdzisława Marosa
Irena Bołtuć - Gospodarstwo
Anna Kucharska i Mikołaj Sobczak - Pida, lwie mleko i tureckie weseleNr 3(22) 1998

Treść:
Wiersze polskich poetów na Litwie: Alicji Rybałko, Aliny Lassoty i Zbigniewa Maciejewskiego
Maria Konopka-Wichrowska - My Litwa...   
Alina Lassota - Spotkani na Wileńszczyźnie oraz Z Ostrej Bramy do Efezu
Jarosław Marek Rymkiewicz - Dwa hasła z Encyklopedii Mickiewiczowskiej   
Bohdan Pociej - Muzyczne spotkania z Litwinami
Bohdan Skaradziński - Rozwód litewsko - polski
Piotr Mitzner - wiersz dla Rimantasa Dihaviciusa
Henryk Waniek - Upadek?   
Hanna Wróblewska - Miejsce na obraz
Katarzyna Kotowska - Czym podbić serce miasta albo kilka słów o architektonicznej pornografii
Grażyna Zabłocka - Jak powracający hobbit - rozmowa z synem Williama Whartona
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
RecenzjeNr 4(23) 1998

Treść:
Wiersze:
Beaty Wróblewskiej,   
Jarosława Marka Rymkiewicza,   
Marka Grali
Hanna Bartoszewicz - Z głębokości - rozmowa z dr. Stefanem Jakobielskim
Krzysztof Meisner - Przemiany w kulturze, sztuce i edukacji...
Bohdan Pociej - Jan Sebastian Bach   
Pożegnanie: Maciej Gutowski - głos w dyskusji
Krzysztof Wittels - Fabryka
Bohdan Skaradziński - Lektury ruskie, które niedobrze odkładać - Andrzejowi Lipińskiemu na pożegnanie
Ireneusz Miracki - O doktorze Andrzeju Lipińskim
Małgorzata Wittels - Rozmowy o poezji i Album z Podkową
Maria Konopka- Wichrowska - Gdyby to był Spitfire... rozmowa z płk. pilotem Wojciechem Kołaczkowskim
Basia
Litewskie Polaków rozmowy - dyskusja
Grażyna Zabłocka - Pigułka szczęścia
Listy i recenzjeNr 1(24) 1999

Treść:
Wiersze: Rainera Marii Rilkego,
Jarosława Marka Rymkiewicza,   
Aleksandry Olędzkiej- Frybesowej
Bohdan Pociej - Mozart   
Maria Konopka-Wichrowska - Aer wiedeński
Herbert Rosendorfer - Socjologiczna sytuacja wampira, Żebrak spod Café Hipodrom   
Bohdan Skaradziński - Dziwny jest ten świat
Ákos Engelmayer - Austria!?
Zofia Broniek - Hiszpańska szkoła jazdy konnej
Larysa Zajączkowska- Mitznerowa - U Meinla
O końcu pewnego świata - rozmowa Krzysztofa Meisnera z Aleksandrą Olędzką- Frybesową
Beata Wróblewska - Bóg wybacza artystom
Jerzy Znamierowski - pożegnanie
Małgorzata Bojanowska przedstawia rozmowę Pocieja z Rymkiewiczem w Milanówku   
Henryk Waniek - Wstęp do martwej natury
Maria Iwaszkiewicz - Przybysze i tubylcy
Małgorzata Wittels - Album z Podkową
Maciej Mroczkowski - Wspomnienia z młodości
Pożegnania
RecenzjeNr 2(25) 1999

Treść:
Wiersze Anny Żółtowskiej
Bohdan Pociej - Haendel   
Henryk Waniek - Wstęp do martwej natury (2)
Zofia Broniek - Po latach
Wojciech Zabłocki - Szyfry, skrytki, garnitury
Maciej Mroczkowski - Smok i chrząszcze
Wywiad z prof. Jadwigą Staniszkis
Bohdan Skaradziński - Wczoraj, dziś i jutro
Michał Bartoszewicz - Znaj proporcją, Mocium Panie
Krzysztof Meisner - Bajka
Spotkanie Miasto-Ogród
Listy do redakcjiNr 3-4 (26-27) 1999

Treść:
Wiersze Heinricha Heinego w tłumaczeniu Janiny z Kramsztyków Hartmanowej   
Bohdan Pociej - Haydn
O Fauście rozmawiają Adam Pomorski i Iwona Smolka   
Henryk Waniek - Woda żywa i śmiertelna
Anna Mizeracka - Niepotrzebni muszą odejść?
Dieter Wellershoff - Syrena (fragment) w tłumaczeniu Ryszarda Turczyna
Hanna Bartoszewicz - Chłopcy, dziewczęta...
Bohdan Skaradziński - Gesty i czyny
Sławomir Łodziński - Mniejszość niemiecka w Polsce
Maria Konopka-Wichrowska - W stronę Mnichu
Krzysztof Wittels - Podróże Wima Wendersa
Zofia Broniek - Rysowanie; Leszek Nowosielski
Hanna Wróblewska - Identyfikacja, tożsamość, przemijanie
Z Jerzym Juczkowiczem rozmawia Grażyna Zabłocka
Małgorzta Wittels - Album z Podkową
Kronika wydarzeń kulturalnych
Konkurs poetyckiNr 1/28 - wiosna 2000

Treść:
Beata Wróblewska - Nie zacieram śladów
(rozmowa z Piotrem Mitznerem)   
Witold Bartoszewicz - Bałagan w kasetach   
Andrzej Tyszka - Ład, szyk i elegancja Miasta-Ogrodu   
Bohdan Pociej - Beethoven
Piotr Mitzner - wiersze
Bohdan Skaradziński - Sprawy przyziemne w Ziemi Świętej
Maria Konopka-Wichrowska - Działy się tu rzeczy niezwykłe (wywiad ze Stefanem Woydą)
Stanisław Werner - Jak uczyłem się świata
Marek Cabanowski - Kazimierz Szosland
Małgorzata Wittels - Z Nowolipek do Podkowy
Ponadto: sylwetki, recenzje, wspomnienia i kronika wydarzeń kulturalnych.indeks  Strona główna