NUMER 56

Spis treści numeru 56-57
(wiosna-lato 2008)


Na okładce: Cmentarz w Bruśnie Nowym. fot. Maria Kaniewska.Wiersze Zuzanny Ginczanki


Bohdan Pociej – Wędrówka

W swoim namiętnym pragnieniu wyrażenia wszystkiego – człowieka, świata, kosmosu, Boga, uczuć ludzkich i myśli – muzyka romantyczna pragnie również wyrażać stan wędrowania i bycia wędrowcem; wędrówka należy do jej toposów głównych. To pragnienie muzyki odczytujemy z niej samej: z jej charakteru, przebiegu, kształtowania, ruchu, rytmu, z melodii i barwy brzmienia, jak też ze związków muzyki ze słowem – w śpiewie.


Zbigniew Baran – W poszukiwaniu harmonii kultury

W ruchu asymilacyjnym wyróżnia się dwa podstawowe kierunki: skrajny i umiarkowany. Odcięcie się od wspólnoty żydowskiej, chęć pełnej asymilacji oznacza zazwyczaj zmianę religii, przyjęcie chrztu. Według znanej maksymy Heinricha Heinego: „świadectwo chrztu jest biletem wstępu do społeczeństwa europejskiego”. Co obrazowo określają słowa: „Człowiek na ulicy, Żyd w domu”. Dla zrozumienia procesów asymilacyjnych ważne są badania losów jednostkowych. To, co w teorii wydaje się oczywiste, w życiu się komplikuje, mieszają się porządki, nie ma jednoznacznych odpowiedzi.
Dlaczego zdecydowałem się porównać Juliana (Jehudę) Klaczkę (1825-1906) z Rudolfem Marią Holzapflem (1874-1930). Życie tych twórców jest przykładem pozytywnej asymilacji w kulturze polskiej i europejskiej. Obaj przekroczyli próg środowisk, w których działali, i weszli w krąg kultury uniwersalnej.


Bogdan Wojdowski – fragmenty dzienników


Listy Andrzeja Kramsztyka do Jarosława Iwaszkiewicza


Rozmowa z Jerzym Toeplitzem


Renata Piątkowska – Wychowywać ku pięknu

Inicjatorzy i założyciele Towarzystwa podążali drogą wytyczoną na przełomie wieków przez znakomitego pisarza Icchaka Lejbusza Pereca, dla którego sztuka żydowska, obok literatury i teatru, była ważnym elementem kształtującym nowoczesną żydowską tożsamość – świecką, otwartą na świat, ale nie zapominającą o tradycji religijnej.


Joanna Wiszniewicz – Żeby też miała tę chwilę wahania

W tym ideale nie było miejsca na identyfikację z żydowskim sztetlem – z Żydami religijnymi, tradycyjnymi, zamkniętymi kulturowo w swym żydowskim świecie. Nie było też miejsca na utożsamienie się z międzynarodowym żydostwem. Było natomiast miejsce na polski patriotyzm.


Darek Milewski – Przystanek Roslyn

Roslyn to nie tylko magia architektury (drewniane fasady budynków sprzed dziesiątków lat, trochę jak z westernu), ani też legenda dawnego miasteczka górniczego. To także siedziba aż dwudziestu pięciu cmentarzy służących tysiącu mieszkańcom. Okazuje się, że w Roslyn ludzie lubili (i nadal lubią) grzebać się w etnicznych, religijnych, lożowych sąsiedztwach. Może źródeł tego przedziwnego na uwarunkowania amerykańskie zwyczaju należy szukać w historii górniczej Roslyn sięgającej XIX wieku i zbieraninie emigrantów z całego świata...


Łada Jurasz-Dudzik – O pewnym grobie w Czerniowcach

Po obcych miastach zazwyczaj chodzi się czyimiś śladami. W Czerniowcach myślałam o Ninon, z domu Ausländer, primo voto Dolbin, najstarszej z trzech córek czerniowieckiego adwokata Jakoba Ausländera, a późniejszej trzeciej żonie Hermanna Hessego. Być może to właśnie za którąś z mijanych bram znajdował się tajemniczy ogród jej dzieciństwa i młodości.


Maria Kaniewska – Cmentarze – pamięć i historia

Jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Europie, w Bruśnie Starym, niewątpliwie zajmuje miejsce szczególne. (...) To tu zachowało się ponad 350 nagrobków wykonanych przez artystów najwyższej klasy, jak rzeźbiarze z rodzinnych klanów Pidhoreckich, Kuźniewiczów, Chmielów, Lubyckich, Zaborniaków. Najsłynniejszy, Grzegorz Kuźniewicz, (...), który rozsławił swój talent nawet za oceanem (jest autorem jednej z monumentalnych rzeźb głów prezydentów w Dakocie Południowej w USA), tutaj miał mniej szczęścia. Z ozdobionej jego polichromią cerkwi w Bruśnie Starym, rodzinnej wsi rzeźbiarza, zachowały się tylko resztki fundamentów. Pozostała jednak piękna polichromia w cerkwi w Cieszanowie i pomnik na cmentarzu w Horyńcu, poświęcony pamięci żołnierzy polskich poległych w 1918 roku w walkach z Ukraińcami.


Piotr Łopuszański – Gustaw Holoubek, czyli filozof bycia

Holoubka widownia słuchała. August Grodzicki po premierze napisał: „Nigdy chyba jeszcze w teatrze Improwizacja nie zabrzmiała z taką jasnością, precyzją myślową, z taką siłą intelektu i z takim skupionym natężeniem uczucia. Kreacja Holoubka to jedno z największych osiągnięć teatru polskiego”.


Bogdan Szmygin – Dziedzictwo dla przyszłości

W grudniu zeszłego roku odbyło się w Podkowie seminarium pod tytułem „Rewitalizacja dla turystyki i lepszej jakości życia. Problemy małych miast historycznych”. Wzięli w nim udział architekci, urbaniści, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów z różnych miast.


Karol Klata, Wojciech Roman – Konserwacja malowidła św. Krzysztofa

(...) zdecydowano się na wykonanie retuszu z elementami rekonstrukcji. Podstawą wszystkich podejmowanych decyzji były zachowane warstwy oryginalne, czarno– biała przedwojenna fotografia malowidła oraz kolorowe fotografie zrobione w trakcie poprzednich prac konserwatorskich (przed lub w trakcie wykonywania retuszu). Na tej podstawie wykonano korektę przekłamań powstałych w wyniku ostatniej konserwacji, spowodowanych najprawdopodobniej brakiem szczegółowych materiałów źródłowych.


Janusz Radziejowski – Nieznana Podkowa Leśna

Chyba każdy nieco starszy mieszkaniec Podkowy Leśnej pamięta, że we wschodniej części Lasu Młochowskiego stacjonowało wojsko. Wtajemniczeni opowiadali nawet, że w lesie znajdują się wyrzutnie rakiet. Niektórzy, jeszcze w latach osiemdziesiątych mieli okazję przekonać się, że duży obszar lasu stanowi strefę zamkniętą, ogrodzoną drutami kolczastymi, do której wstęp cywilom był zabroniony.


Trzy czwarte stulecia – Rozmowa z Bohdanem Skaradzińskim (2)

Trzy rzeczy trzeba powiedzieć wyraźnie i dobitnie o okresie powojennym, bo się o nich nie mówi, a zwłaszcza nie pisze. Kraj miał kilka milionów przepędzanych z kąta w kąt ludzi. Potracili oni rodziny, majątki, mieszkania, wszystko. Stawali się z Poleszuków Ślązakami... To były wydarzenia o nieobliczalnych konsekwencjach. Ja przeszedłem przez ten okres wcześniej, historia wygnała mnie z kresów białoruskich do Warszawy, a jeszcze wcześniej z bagien łomżyńskich.


Stanisław Werner – Mój rodzinny dom


Grażyna Zabłocka – Nietypowa lekcja o Sienkiewiczu


Joanna Trzeciak-Walc – Opuszczone miejsca


O Antonim Hedzie „Szarym” pisze Małgorzata Wittels


Recenzje


List do redakcji


Podkowiański Słownik Biograficzny – Andrzej Lipiński


Ksiądz Leon

Ksiądz kanonik Leon Kantorski, wychowawca kilku pokoleń podkowian, kapłan-legenda czasu „Solidarności”, 13 kwietnia 2008 roku obchodził 60-lecie święceń kapłańskich i 90. rocznicę urodzin.


Kronika


Noty o autorach
promocja czytelnictwa


Sympatyków i Przyjaciół prosimy o wsparcie pisma.
Podajemy numer konta:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta–Ogrodu Podkowa Leśna
PKO SA 29 1240 6380 1111 0000 5114 5534
(wpłata na rzecz Magazynu)

indeks  Strona główna