PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 56-57

Ksiądz Leonksiądz Leon Kantorski ksiądz Leon Kantorski
ksiądz Leon Kantorski


Ksiądz kanonik Leon Kantorski, wychowawca kilku pokoleń podkowian, kapłan-legenda czasu „Solidarności”, 13 kwietnia 2008 roku obchodził 60-lecie święceń kapłańskich i 90. rocznicę urodzin. Uroczystości rozpoczęły się już 5 kwietnia, dedykowanym Księdzu recitalem chopinowskim wybitnego pianisty prof. Kazimierza Gierżoda.

W niedzielę 13 kwietnia, zgromadziło się wielu gości spoza Podkowy i tłumy parafian. Ksiądz Leon Kantorski, który w kościele pod wezwaniem. św. Krzysztofa sprawował funkcję proboszcza przez 27 lat, jest dla nas wszystkich od dawna autorytetem. Jego energia, inwencja, dobroć i ciepła życzliwość mobilizowały naszą społeczność, staraliśmy się zawsze sprostać Jego wymaganiom.

O serdeczną atmosferę zadbał ksiądz proboszcz Wojciech Osial wraz z wikarymi. Życzenia składali m.in.: pani starosta powiatu pruszkowskiego, wiceprezydent Pruszkowa, burmistrz i przedstawiciele Rady Miasta Podkowa Leśna. Listy gratulacyjne do Księdza Jubilata skierowali: marszałek sejmu Bronisław Komorowski, marszałek senatu Bogdan Borusewicz i wicemarszałek senatu Zbigniew Romaszewski oraz abp Stanisław Szymecki. Przyjechała Katarzyna Gärtner i poeta Ernest Bryll autorzy mszy beatowej Pan przyjacielem moim, ponieważ z tą uroczystością zbiegła się 40. rocznica jej wykonania w podkowiańskim kościele. Widzieliśmy poczty sztandarowe „Solidarności”, była telewizja, radio i prasa, słuchaliśmy koncertu Trapistów, stały kosze kwiatów i piętrowy tort urodzinowy.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wręczyło Księdzu z okazji jubileuszu Księgę Pamiątkową, z której pierwszy wpis w całości cytujemy:


Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Leonowi Kantorskiemu
duszpasterzowi i wychowawcy, wieloletniemu Proboszczowi Parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – dzisiaj na zasłużonym odpoczynku, Honorowemu Obywatelowi Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, jednemu z założycieli obecnego Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, odznaczonemu honorową odznaką nr 1 – Zasłużony dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, z okazji niedawnego odznaczenia wysokim odznaczeniem państwowym – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz obchodzonej właśnie 90. rocznicy urodzin tę księgę w podziękowaniu za wspaniałe Życie, wśród Nas i dla Nas, ofiarowują zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z życzeniami wielu łask Bożych oraz dalszych spokojnych, zdrowych i pogodnych lat w Bożej Opatrzności, ludzkiej życzliwości i przyjaźni.

red.
 <– Spis treści numeru