PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 56-57

Noty o autorachZbigniew Baran – historyk idei i krytyk, zajmuje się problematyką integracji sztuk. Wydał m.in.: Itaka Juliana Klaczki, C&D International Editors, Kraków 1998; Apokalipsa i nadzieja. Portrety współczesne, International Editors, Kraków 2000; Opus lusławickie, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk – Warszawa 2000; Korespondencja sztuk, MOK, Nowy Targ 2004. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury w dziedzinie literatury w roku 2008.

Zuzanna Ginczanka – (właśc. Zuzanna Polina Gincburg) urodziła się w roku 1917 w Kijowie. Dzieciństwo spędziła w Równem na Wołyniu. Debiutowała w gazetce szkolnej. W roku 1934 otrzymała wyróżnienie w konkursie poetyckim „Wiadomości Literackich”. Wkrótce potem przeniosła się do Warszawy i weszła w krąg skamandrytów. Publikowała głównie w „Wiadomościach” i „Skamandrze”, później także w „Szpilkach”. W roku 1936 ukazał się jej tomik O centaurach. Ginczanka nie przeżyła wojny. Zginęła w roku 1944 w Płaszowie. Utwory publikowane w tym numerze zaczerpnęliśmy z tomu Udźwignąć własne szczęście (Brama 1991), najpełniejszego z dotychczasowych wydań jej poezji.

Maria Kaniewska – jest redaktorem w Państwowym Instytucie Wydawniczym, pracuje w Redakcji Historii Kultury. Współpracuje również z wydawanymi przez TOnZ „Spotkaniami z Zabytkami”, a także z Wydawnictwem Księży Marianów.

Julia Krysiak – polonistka, nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Piastowie.

Karol Klata i Wojciech Roman – ukończyli z wyróżnieniem Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Jako konserwatorzy zabytków uczestniczyli w znaczących pracach na terenie Polsce i za granicą (m.in. Pałac Wilanowski w Warszawie, Fara w Poznaniu, katedra w Przemyślu, klasztor kapucynów w Mdinie na Malcie).

Darek Milewski – informatyk. Mieszka w Podkowie Leśnej i w Bellevue w stanie Washington.

Piotr Łopuszański – ur. w 1966 r. Z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką i kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w wielu pismach, m.in. „Sztuce i Filozofii”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno- Literackim”. Autor książek: Sławni ludzie (1996), Leśmian (2000), współautor pracy U źródeł sensu: Leśmian, Hrabal, Schulz (2003), Zofia i Bolesław Leśmianowie (2005). W 2001 r. był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Janusz Radziejowski – wykładowca akademicki, specjalista w zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, członek Państwowej Rady Gospodarki Ochrony Środowiska i wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. W latach 1997-2001 Główny Konserwator Przyrody, od 2006 Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Renata Piątkowska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się sztuką Żydów polskich XIX i XX wieku. Autorka książki Między „Ziemiańską” a Montparnasse`em. Roman Kramsztyk. Obecnie pracuje w Muzeum Historii Polskich Żydów.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego. W 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Od 1995 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie.

Bogdan Szmygin – konserwator, profesor Politechniki Lubelskiej.

Joanna Trzeciak-Walc – w 1971 roku ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2007 zajmowała stanowisko głównego specjalisty w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Od 1998 do 2003 roku w Biurze Prezydenta Urzędu Gminy Warszawa Centrum jako zastępca dyrektora. Założycielka dwutygodnika „Gazeta Podkowiańska” w latach 1989-1990 prowadziła go jako redaktor naczelny, otrzymując Nagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Demokracji Lokalnej za wysoki poziom i profesjonalizm. Mieszka w Podkowie Leśnej od 1971 roku.

Andrzej Tyszka – ur. w 1934 r. w Warszawie. Socjolog kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek; Uczestnictwo w kulturze (1971), Interesy i ideały (1987), Kultura jest kultem wartości(1993, 1997). Mieszka w Podkowie.

Joanna Wiszniewicz – autorka książek: z Polski do Izraela, A jednak czasem miewam Sny (wyróżnienie w konkursie Fundacji Kultury w 1966 r.) i Życie przecięte – opowieści pokolenia marca. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Od lat związana z Podkową.

Beata Wróblewska – polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W Salonie i w Arkadii, utworów poetyckich oraz literatury dla dzieci. W 2004 roku otrzymała III nagrodę w konkursie wydawnictwa Znak za powieść Małgosia z Leśnej Podkowy. W tym samym roku ukazał się tomik jej wierszy Zeszyt rodzinny. W 2007 roku została laureatką III nagrody w konkursie literackim im. Astrid Lindgren za Jabłko Apolejki. Od początku współpracuje z PMK.
 <– Spis treści numeru