NUMER 45

Spis treści numeru 45
(zima/wiosna 2005)

Na okładce: Mikołaj Konstanty Čiurlionis, Pejzaż;
1904–1905, fluoroforta.

Wiersze Aleksandry Olędzkiej–Frybesowej,
Piotra MitzneraMarcina Jurzysty,
pieśni ukraińskie (przeł. Hanna Bartoszewicz).


Bohdan Pociej — „Słowacki – Encyklopedia” Jarosława Marka Rymkiewicza

Czy i w jaki sposób te rozsypane, zebrane, wybrane szczegóły łączą się w jakąś (sensowną?) całość, na zasadzie głębszej niż tylko alfabetyczna? Frapujące pytanie! W każdym razie taka Encyklopedia uderza, rzec można, w samą podstawę tradycyjnej biografistyki: zasadę porządkowania, rekonstrukcji faktów według czasu linearnego życia, od – do, w jednym kierunku, od narodzin do śmierci. Encyklopedia adresowana jest przede wszystkim do czytelnika inteligentnego, wnikliwego, któremu równie bliski jest poeta Słowacki, co i o nim piszący poeta Rymkiewicz...


Henryk Waniek — Schwarz

W przerwie między jednym utworem a następnym, ostatnim, jak się okazało, nadinspektor szkolny starszy radca Schwarz wstał z krzesła i podszedł do okna. Zapatrzył się w panoramę odległych gór, naznaczonych pierwszym śniegiem. Dźwięki fortepianowej sonaty dobrze wpasowały się w ten widok i jego lekki ból głowy.


Anna Baranowa — Spotkania z Čiurlionisem

Stopienie w jedno specyficznych wartości różnych sztuk udało się jednak nielicznym. Należy do nich bez wątpienia Mikołaj Konstanty Čiurlionis (1875–1911), litewski kompozytor i malarz, poeta i teoretyk. Był wizjonerem, który pozostawił po sobie inspirowane muzyką malarskie fantazje, stanowiące jedną z najciekawszych realizacji idei korespondencji sztuk w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Długo zapoznany, dopiero od niedawna jest odkrywany przez szerszą publiczność.


Z księdzem Leonem – piszą Stanisław i Marta Wernerowie oraz Władysław Gołąb

Z okazji czterdziestolecia posługi duszpasterskiej w Podkowie Leśnej księdza Leona Kantorskiego publikujemy nadesłane wspomnienia.


Piotr Łopuszański — W poszukiwaniu zapomnianego życia Zofii Leśmianowej

Utalentowana artystka malarka, mająca już przed pierwszą wojną światową wystawę w Paryżu, nie potrafiła przebić się do publiczności. Jej obrazy, które znamy tylko z reprodukcji, początkowo utrzymane były w duchu symbolizmu, stylem przypominając dzieła nabistów (np. Maurice'a Denisa), w okresie międzywojennym zaś przywodziły na myśl prace kapistów. Mimo kilku wystaw w Paryżu i w warszawskiej „Zachęcie” nie zrobiła kariery. Podporządkowała się osobowości męża, przez lata mieszkała na prowincji (w Hrubieszowie i Zamościu), będąc po prostu żoną notariusza...


Anna Piotrowska — Grodzenie utopii

Dyskusja o Podkowie Leśnej i szerzej o Mieście – Ogrodzie, jaka się od kilku lat toczy na łamach Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, jest nie tylko przejawem lokalnego patriotyzmu. W istocie chodzi w niej o określenie – w oparciu o tradycję konkretnego miejsca – modelu życia w dzisiejszej zurbanizowanej rzeczywistości.


Beata Wróblewska — Obcość i dar

Niepełnosprawni potrafią nas obdarować swoją prostą, czasami zaskakującą radością. Niekiedy dają nam swoją niezwykłą, „naznaczoną” sztukę – ich żywot może być przecież, o czym przekonują nas życiorysy malarzy naiwnych, niezwykle spełniony.


Rozmowy:

Grażyny Zabłockiej z prof. Kazimierzem Gierżodem


Anny Marii Leśniewskiej z Bożenną Biskupską


Recenzje i omówienia:
Zofia Broniek — Małe i duże

Bohdan Pociej — V Festiwal „Muzyczne Konfrontacje”

Michał Madaliński — Chwała Glorii!

Hanna Bartoszewicz — „Zeszyt rodzinny” Beaty Wróblewskiej,
występ Oleny Leonenko w Stawisku


Podkowiański Słownik Biograficzny:
Irena Chodorowska–Dzikiewicz,  Piotr Młotecki


Noty o Autorach


Kronika
Sympatyków i Przyjaciół prosimy o wsparcie pisma.
Podajemy numer konta:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta–Ogrodu Podkowa Leśna
PBK S.A. O/Pruszków 83 1060 0076 0000 4010 8009 0327
(wpłata na rzecz Magazynu)Opublikujemy listę darczyńców, którzy pomogli nam przetrwać trudny okres.indeks  Strona główna