PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 45


NOTY O AUTORACHAnna Baranowa – ur. w 1959 r. w Dobromilu na Ukrainie. Historyk sztuki i krytyk; kuratorka wystaw; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Stowarzyszenia Historyków Sztuki (członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SHS). W roku 2004 stypendystka Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury RP. Publikuje w wielu czasopismach („Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Zeszyty Literackie”, „Dekada Literacka”, „Twórczość”, „Art&Business”, „Wiener Journal”). Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszka w Krakowie.

Marcin Jurzysta – ur.1983 r. w Elblągu. Studiuje polonistykę na Uniwersytecie w Toruniu. Publikował m.in. w „Undergruncie”, „Tyglu”, „Frazie” i almanachach pokonkursowych.

Anna Maria Leśniewska – historyk sztuki, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, kurator wielu wystaw poświęconych sztuce nowoczesnej, m.in. w Zachęcie, w Muzeum Narodowym w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Sztuki w Krakowie.

Piotr Łopuszański ur. w 1966 r. Z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką i kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w wielu pismach, m.in. w „Sztuce i Filozofii”, „Pamiętniku Literackim”, „ Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno – Literackim”. Autor książek: „Sławni ludzie” (1996) i „Leśmian” (2000), współautor pracy „U źródeł sensu: Leśmian, Hrabal, Schulz” (2003). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2001 r. W tym roku w Wydawnictwie Literackim ukaże się jego książka „Zofia i Bolesław Leśmianowie”.

Michał Madaliński – ur. w 1955 r. w Brwinowie. Jest z wykształcenia biologiem, z zawodu tłumaczem, a ponadto melomanem rozmiłowanym w muzyce wokalnej. Z jego inicjatywy powstało podkowiańskie Towarzystwo Pieśni Dawnej „Pośrodku żywota”, wykonujące utwory średniowieczne i renesansowe. Mieszka w Grodzisku.

Piotr Mitzner – ur. w 1955 r. w Warszawie. Teatrolog, poeta, pisarz, tłumacz. W latach 1993–1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury w 2000 r.

Aleksandra Olędzka – Frybesowa – ur. w 1923 r. Poetka, eseistka, tłumaczka. Wydała zbiory wierszy, m.in.: Okno na wiatr (1963), Trochę więcej być (1977), Program na starość (1991), a także przekłady z francuskiego, m.in.: Simone Weil Świadomość nadprzyrodzona, Antoine de Saint – Exupery Twierdza.

Anna Piotrowska – architekt i dziennikarz.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1955 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon muzyczny Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego; w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości.

Henryk Waniek – ur. w Oświęcimiu w 1942 r. Malarz i pisarz. Zajmuje się również grafiką książkową i krytyką artystyczną. Jego eseje, poświęcone ziemi śląskiej, wydane zostały w trzech książkach: Hermes w Górach Śląskich (1944), Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca (1996). Pitagoras na trawie (1997). Laureat Nagrody Fundacji Kultury w 2003 roku otrzymanej za powieść Finis Silesiae, rok później nominowanej do nagrody Nike.

Beata Wróblewska – polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W Salonie i w Arkadii, utworów poetyckich oraz bajek dla dzieci. W 2004 roku otrzymała III nagrodę w konkursie wydawnictwa Znak na utwór dla dzieci (za powieść Małgosia z Leśnej Podkowy). W tym samym roku ukazał się tomik jej wierszy Zeszyt rodzinny. Od początku współpracuje z PMK. <– Spis treści numeru