PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 45

KronikaPodkowa Leśna

Kościół św. Krzysztofa

Latem w Kościele – Ogrodzie odbywał się III Festiwal „ Wieczory muzyczne”, tym razem pod hasłem Musica sacra – musica profana. Złożyło się nań sześć koncertów, podczas których wykonywano utwory J. S. Bacha, G. B. Pergolesiego, G. Ph. Telemanna, J. J. Buxtehudego, J. J. Frobergera, Ch. Gounoda, G. F. Haendla, A. Vivaldiego, C. Francka, F. Mendelssohna, R. Schumanna oraz W. Pawlika. Znakomici wykonawcy dostarczyli słuchaczom niezwykłych przeżyć. Byli wśród nich: Jan Stanienda – skrzypce, Tytus Wojnowicz – obój, Paweł Kowalski – fortepian, Władysław Kłosiewicz – klawesyn, Włodzimierz Pawlik – fortepian, niemiecka artystka Jeanne Christee von Bennigsen, artyści opery kameralnej: Józef Frakstein – bas, Anna Karasińska – sopran, Dorota Lachowicz – mezzosopran, Agnieszka Dondajewska – sopran, Magdalena Idzik – mezzosopran oraz kwartet smyczkowy Prima Vista. Festiwal sponsorowało Ministerstwo Kultury i władze Miasta Podkowa Leśna.

W październiku, w rocznicę powstania węgierskiego 56, obejrzeliśmy wystawę fotograficzną przypominającą ten okrutnie stłumiony zryw wolnościowy. O tamtych czasach opowiadał ambasador Węgier w latach 1990–95 Ákos Engelmayer. Zdjęcia pochodziły ze zbiorów Instytutu Węgierskiego w Warszawie.

12 grudnia ks. prymas Józef Glemp poświęcił zwieńczenie dzwonnicy przy podkowiańskim kościele. Szczyt wieży, konstrukcji dźwigającej dzwony, został osłonięty postaciami pięciu aniołów, swoistą stylizacją hełmu, projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Słoniny. Trzymetrowe anielskie postacie wykonane są z blachy stalowej.


Miejski Ośrodek Kultury

9 października otwarto wystawę ilustracji Anny Kołakowskiej. Artystka przez trzydzieści lat pracowała w redakcji „Płomyczka”. Wykonywała projekty pocztówek, ilustracje do czasopism i książek, głównie dla dzieci i młodzieży, a także plansze dla Muzeum Etnograficznego oraz dla zespołu „Mazowsze”(publikowane w PMK 29/30 z 2000 r).

W styczniu w MOKu Prezentacja malarstwa Beaty Kamoji i Pawła Sochackiego.


Stawisko

26 września – 24 października V Festiwal „Muzyczne Konfrontacje”.

22 stycznia Olena Leonenko śpiewała pieśni i dumki ukraińskie. W drugiej części wieczoru rozmawiano na temat aktualnych problemów Ukrainy z przedstawicielami Ośrodka Studiów Wschodnich.Warszawa

11 października w podziemiu kamedulskim kościoła w Lasku Bielańskim odbyła się premiera spektaklu Piotra M\"uldnera – Nieckowskiego Opaska gazowa w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Występował Andrzej Ferenc.

W grudniu w Galerii Pokaz otwarto wystawę malarstwa Bogdana Kraśniewskiego z Torunia. Ten wybitny twórca w swoich obrazach, surowych i ascetycznych, od lat zmaga się z problemami jednostki – jej samotności, konieczności dokonywania wyborów, uwikłania w doczesność.

1 lutego w Klubie Księgarza w Warszawie promocja książki Anny Kalinowskiej Łaskotani chrabąszcza wąsami. Po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim. Wydawca Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2005.* * *

Ukazał się zbiór wierszy Andrzeja Dąbrówki Coś o niczym. Wyd. UNTERNET, Olsztyn 2004

Laureatami 11 edycji Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta zostali: Zbigniew Jerzyna, za tom Mówią i Marian Grześczak za całokształt twórczości. <– Spis treści numeru