NUMER 29-30

Spis treści numeru
(2-3/29-30; zima 2000)

Na okładce: Stanisław Słonina w swojej pracowni, fot. Erazm CiołekBohdan Pociej - Bach - refleksyjnie
i festiwalowo

"...Podstawowe założenie festiwalu było takie: dać ludziom muzykę Bacha do słuchania, w wykonaniu najlepszych naszych artystów,
dając zarazem nieco do myślenia, przez zwrócenie uwagi na różne wybrane aspekty twórczości największego kompozytora w dziejach."


Edward Sielicki - Kompozytorzy o Bachu w Podkowie Leśnej

"...Bach nas ciągle frapuje - Jak on to robił? Znane każdemu muzykowi zasady podniósł do rangi sztuki wyższej, nieokreślonej, ponadczasowej. Bach to muzyka inteligentna. Muzyka jest wyrazem inteligencji zawartej w dźwiękach pisał filozof Hoene-Wroński. W odniesieniu do Bacha teza ta sprawdza się w całej rozciągłości."


Zofia Broniek - Talent to dar koncentracji (rozmowa z Magdą Teresą Wójcik)

"...każdy człowiek jest aktorem w chwili wielkiego uniesienia, miłości, rozpaczy czy radości. Bo aktorstwo jest przekonywaniem a nie udawaniem. Myślę, że takim przykładem wielkiego aktorstwa i wielkiego rzemiosła podniesionego do granic sztuki był Tadeusz Łomnicki. Ja Wyższej Szkoły Teatralnej nie kończyłam, jestem z zawodu inżynierem mechanikiem po Politechnice Łódzkiej."


Ocalić to co, najlepsze - listy do redakcji i dyskusja o przyszłości Podkowy Leśnej

"...to ludzie - mieszkańcy i przybysze - stworzyli i napełnili treścią piękną urbanistyczną formę. I wobec tego, troska o przeszłość, o przeniesienie ku przyszłości rozmaitych elementów tworzących fizyczną strukturę miasta, to jedno, drugie zaś, to staranie, by mieszkańcy znali historię Miasta-Ogrodu, identyfikowali się z nią i chcieli utrwalać wizerunek salonu i Arkadii."


Witold Bartoszewicz - Felieton kulturalny

"...Krytyka masowego społeczeństwa i kultury zwykle łączyła się z różnymi wersjami elitaryzmu i z odrzuceniem techniki jako źródła zła. Czy i to jest aktualne? Wyrzucić telewizor przez okno i ogłosić tym swoją przynależność do elity? Niekoniecznie."


Stanisław Werner - Historia chóru

"...Na prośbę ks. Leona Kantorskiego pan Stanisław Werner napisał obszerną historię chóru parafialnego przy kościele podkowiańskim. Ma ona ukazać się w serii Roczników Podkowiańskich. Pierwszy chór przy kościele powstał w 1939 roku, chór prowadzony przez prof. Kazimierza Gierżoda istniał od 1954 do 1993 r. Jest to więc istotny fragment historii Podkowy Leśnej i jej parafii."


Podkowiański Słownik Biograficzny: Ks. Bronisław Kolasiński i Małgorzata Müldner-Nieckowska


Piotr Mitzner - Redaktor (P.M. wspomina Jerzego Giedroycia)

"...Teraz, kiedy czytam jego listy, rozumiem, dlaczego mówi się o nim: Redaktor. Nie tylko dlatego, że takie sobie wybrał zajęcie, że przez pół wieku prowadził pismo, ale także dlatego, że redagował rzeczywistość i ludzi w niej uczestniczących, choć nie zawsze się temu poddawali."


Bohdan Skaradziński - Bieszczady - narodowy szlak dydaktyczny

"...Nie wiem, co bardziej składa się na moje bieszczadzkie sentymenty. Czy kondensacja tu "okoliczności przyrody" żywej i martwej? [...] Czy ta cisza i pustka [...] A może podświadomość, że chyba nie ma w kraju drugiego zakątka, tak naznaczonego naszą trudną historią i nielekką współczesnością?"


Biogram i wiersze Wasyla Stusa

"...Wasyl Stus, uznany za najwybitniejszego ukraińskiego poetę drugiej połowy XX wieku [...] aktywnie przeciwstawiał się antyukraińskiej polityce sowieckich władz i ograniczaniu wolnego słowa. Pisał listy otwarte, a w 1971 roku wstąpił do pierwszej na Ukrainie legalnej grupy w obronie praw człowieka."


Oskar Koszutski - Ukraina moja i iwaszkiewiczowska

"...Dziad mój był pionierem polskiego cukrownictwa na Ukrainie, a ojciec Jarosława Iwaszkiewicza zarządcą ekonomicznym dużej cukrowni w Kalniku, należącej do Karola Jaroszyńskiego, z którym moi dzadkowie utrzymywali bliskie kontakty towarzyskie i zawodowe. Jeżeli nawet rodziny nasze nie miały ze sobą bezpośrednich kontaktów, to był to przecież ten sam krąg społecznokulturowy polskiego ziemiaństwa, od pokoleń zamieszkującego i gospodarzącego na ukrainnych przestrzeniach."


Halina Kenarowa - Jarosław i Pani Hania w moim życiu (z archiwum Stawiska)

"...Pierwszy raz byłam w Stawisku w 1935 r. jako narzeczona Bolesława Micińskiego [...] pamiętam zniewalająco serdeczną prostotę, z jaką powitali nas Gospodarze Domu."


Teresa Markowska - Moja przyjaźń z Haliną

"...Wrażenie zrobiła na mnie chyba od początku. [...] wydała mi się zachwycająca i, co dziwniejsze, młoda w porównaniu z innymi przyjaciółmi moich rodziców, których uważałam za starców."


Jarosław Marek Rymkiewicz - Leśmian Encyklopedia (dwa fragmenty)

"...Że iłżecki maliniak w ogrodzie Sunderlandów ma, a raczej miał coś wspólnego z malinowym chruśniakiem z Łąki, to nie ulega wątpliwości - choć lepiej nie wdawać się w ustalanie, na czym taka wspólnota mogłaby polegać, ponieważ z tym problemem (co łączy poezję z życiem poety - także ze zrywanymi przez niego malinami) nie potrafią się, jak dotychczas, uporać najsubtelniejsi teoretycy literatury."


Maria Barbasiewicz - Mazowsze w Karolinie

"...Minęło ponad 50 lat od pierwszego koncertu "Mazowsza". Warto więc przypomnieć pełen entuzjazmu okres tworzenia Zespołu, ogromny wkład pracy i zdobywanie estradowych szlifów, sukcesy i porażki."


Marek Cabanowski - Mieczysław (Miguel) Najdorf (sylwetka szachisty)

"...Czy słyszał pan o Mieczysławie Najdorfie? To sławny szachista, mieszkający w Argentynie, który urodził się w Grodzisku [...] Najdorf chętnie rozmawia o swojej przeszłości, świetnie mówi po polsku. Interesuje to pana? Mogę panu dać telefon do Argentyńskiego Związku Szachowego, gdzie z pewnością dadzą panu adres Najdorfa".


Jubileusz Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej


Wiersze Krzysztofa Kościeszy, Jerzego Lacha i Beaty Wróblewskiej


Artyści Podkowy Leśnej

(reprodukcje prac Kuby Cwieczkowskiego, Anny Grużewskiej, Pawła Kasprzaka, Jakuba Łęckiego, Beaty Murawskiej, Anny Nowosielskiej, Leszka Nowosielskiego, Kaliny Szydłowskiej - Pawłowicz, Grzegorza Śmigielskiego)


Recenzje


Kronika wydarzeń kulturalnych


Noty o Autorach
indeks  Strona główna