PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 29-30

Autorzy numeru 29-30Maria Barbasiewicz
- historyk; pracuje w Ośrodku Dokumentacji Zabytków jako sekretarz redakcji "Ochrony Zabytków". Mieszka w Warszawie.

Witold Bartoszewicz
- ur. w 1948 r. we Wrocławiu. Z wykształcenia etnograf, z zawodu socjolog. Kieruje Zakładem Badań Statystycznych w Instytucie Turystyki. Mieszka w Brwinowie.

Michał Bartoszewicz
- ur. w 1972 roku w Warszawie. Prawnik, dziennikarz, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w tygodniku samorządowym "Wspólnota".

Marek Cabanowski
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

Joanna Damaziak
- Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

Krystyna Engelmayer
- architekt. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Halina z d. Krauze, 1 v. Micińska, 2 v. Kenarowa
- ur. w 1915 r., zm. w 1998 r., romanistka. Po wybuchu wojny ewakuowana wraz z mężem Bolesławem Micińskim (1911- 1943) eseistą, krytykiem literackim i teatralnym przez Wilno i Szwecję do Francji. Po powtórnym wyjściu za mąż, w 1947 r. za Antoniego Kenara (1906- 1959), rzeźbiarza, w latach 1954- 1959 dyrektora Liceum Technik Plastycznych, zamieszkała w Zakopanem i wraz z mężem wykładała w prowadzonym przez niego Liceum. Autorka tekstów wspomnieniowych, poświęconych ludziom, których znała.

Alicja Kołakowska
- studentka IV roku w Instytucie Filozofii UW. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Oskar Koszutski
- ur. w 1944 roku w Rogowie. Historyk, dyrektor Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Marek Kozłowski
- student IV roku Architektury PW. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Jerzy Lach
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyser, aktor.

Teresa z d. Iwaszkiewicz Markowska
- ur. w 1924 r. w Warszawie. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1959- 1977 pracowała w redakcji oświatowej Polskiego Radia - jest autorką wielu audycji radiowych i felietonów. Mieszka w Rzepiskach koło Jurgowa i Warszawie.

Krystyna z d. Baniewicz Michałowska
- historyk sztuki.

Piotr Mitzner
- ur. w 1955 r. w Warszawie. Teatrolog, poeta, pisarz. Prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego. Redaktor miesięcznika "Nowaja Polsza". Współpracuje z PMK.

Piotr Müldner- Nieckowski
- ur. w 1946 r. w Zielonej Górze. Dr medycyny, wydawca. Autor wierszy, opowiadań i powieści, mieszka w Podkowie Leśnej.

Krystyna z d. Jackowska Pociejowa
- aktorka, tłumacz, mieszka w Podkowie Leśnej.

Bohdan Pociej
- ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikował m.in. leksykon muzyczny - eseje Muzyka w sferze myśli oraz Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Jarosław Marek Rymkiewicz
- ur. w 1935 roku w Warszawie. Profesor w Instytucie Badań literackich PAN. Jest poetą, prozaikiem, eseistą, dramaturgiem i tłumaczem. " Podkowiański Magazyn Kulturalny" drukował na swych łamach wiersze J. M. Rymkiewicza, które weszły do ostatniego tomu poezji Znak niejasny baśń półżywa (1999), rozmowę Bohdana Pocieja z poetą na temat związku poezji z muzyką, oraz fragmenty książki Mickiewicz Encyklopedia, której jest współautorem. Obecnie pracuje nad książką Leśmian Encyklopedia. Mieszka od 1995 r. w Milanówku.

Edward Sielicki
- ur. w 1956 r. w Warszawie. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Warszawie u A. Dobrowolskiego i Wł. Kotońskiego, w Konserwatorium im. Sweelincka w Amsterdamie. Był laureatem m.in. Konkursu Młodych ZKP, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Genewie, w 1989 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego. Wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Bohdan Skaradziński
- ur. w 1931 roku w Twierdzy Osowiec. Dr nauk ekonomicznych, publicysta, pisarz i działacz społeczny. Wieloletni redaktor miesięcznika "Więź". Stale współpracuje z PMK od pierwszego numeru pisma. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Wasyl Stus
- szczegółowa nota wewnątrz numeru.

Stanisław Werner
- mgr inż. ur. w 1914 roku w Brwinowie. Autor audycji radiowych i książek popularno-naukowych z zakresu fizyki a także "Zagadek biblijnych". Wieloletni v-ce prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Honorowy obywatel Brwinowa.

Jakub Wojnarowski
- student V roku Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Beata Wróblewska
- polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W salonie i Arkadii, utworów poetyckich oraz bajek dla dzieci. Od początku współpracuje z PMK. Mieszka w Podkowie Leśnej.
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru