PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 29-30

JubileuszMyślę, więc czytam" - takie motto bibliotek publicznych widnieje na zgrabnym folderze wydanym z okazji 50-lecia istnienia Biblioteki Miejskiej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej. Jubileusz biblioteki wpisany jest w jubileusz miasta, wpisany w jubileuszowy rok 2000.

Rocznice takie jak ta, to wydarzenia radosne, dowodzą wytrwałości w budowaniu, pamięci, intensywności istnienia. Bytem intensywnym, o niedługiej przecież historii, jest Podkowa z jej organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi. Dlatego 50-lecie biblioteki obchodzone było bardzo uroczyście, w czerwcu, przy szczelnie wypełnionej sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, uświetnione koncertem fortepianowym w wykonaniu prof. Kazimierza Gierżoda i występem chóru pod jego dyrekcją, a także przez liczne przemówienia, m.in. burmistrza Joanny Damaziak i starosty Krzysztofa Markowskiego; i jesienią, na kameralnym spotkaniu w siedzibie biblioteki. Wówczas w części artystycznej wystąpił Marek Majewski, a Biblioteka i jej Dyrektor uhonorowani zostali listami pochwalnymi i gratulacjami. Pani Hanna Piechowska, kierująca od 1978 roku tą placówką, otrzymała za dokonania organizacyjne i merytoryczne list z wyrazami uznania od Starosty Grodziskiego, Dyrektora Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszkowie i dyplom przyznany przez Kazimierza Ujazdowskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z listem, który poniżej publikujemy.

Księgozbiór z pięciuset książek liczącej biblioteki wzrósł do obecnego stanu piętnastu tysięcy wolumenów, dzięki zakupom, lecz także darom mieszkańców. Pierwsza bibliotekarka w naszym mieście - pani Wanda Głowacka, decyzją Kapituły Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna została w 1999 roku uhonorowana odznaką " Zasłużony dla Miasta- Ogrodu".

Podkowianie zachowają w pamięci także inne osoby pracujące w bibliotece w minionych latach: Marię Łykowską, Wiesławę Kondraczuk, Elżbietę Daszewską i Jerzego Basika. Tradycją biblioteki jest organizowanie imprez z udziałem znanych artystów mieszkających w Podkowie Leśnej i spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata kultury m.in. Barbarą Wachowicz, Andrzejem Szczypiorskim, Cezarym Chlebowskim, Zofią Kucówną. Ta działalność biblioteki możliwa była między innymi dzięki pomocy Ireny i Andrzeja Hausbrandtów oraz aktorów Teatru Adekwatnego, zawsze gotowych do współpracy a także dzięki wsparciu Koła Przyjaciół Biblioteki, którego przewodniczącą jest Anna Puzyna - Sobocińska.


Red.
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru