PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 29-30

Ksiądz Bronisław Kolasiński


Pierwszy duszpasterz podkowiańskiego kościoła przez całe niemal życie związany był z Warszawą. Urodził się 10 lipca 1883 roku w stolicy i tam też uczył się. W 1901 roku wstąpił do Seminarium Duchownego, które ukończył w 1906 roku. W swoim curriculum vitae napisał: 11 listopada zostałem wyświęcony na kapłana przez ks. Biskupa Ruszkiewicza i otrzymałem nominację na wikariusza parafii Służew, gdzie sprawowałem obowiązki od dnia 18.XII.1906 r. do 13.III.1908 r., stąd bezpośrednio przeszedłem na wikariat do parafii św. Andrzeja przy ul. Chłodnej w Warszawie do dnia 29 IV 1909 r. tam pracując. Od tego czasu aż do roku 1936 pełnił funkcję prefekta szkół średnich, najpierw w Tomaszowie Rawskim, a potem w Warszawie w szkole realnej rosyjskiej Zgromadzenia Kupców im. T. Niklewskiego, w szkole Kreczmara, w gimnazjach żeńskich Gepperówny i Anny Wazówny oraz w gimnazjum Mikołaja Reja.

W oficjalnym życiorysie pisze też: Byłem kapelanem w " Przytulisku" przy ul. Wilczej od dnia 26.IV.1907 do dn. 10.IV.1921 i obowiązki kapelana objąłem w Policji przy Komendzie Głównej od 15.VII.1921 do 30.IV.1936.

29 grudnia 1933 roku został mianowany rektorem kościoła w Podkowie Leśnej. Było to niewiele ponad miesiąc od dnia poświęcenia zbudowanego właśnie kościoła pod wezwaniem św. Krzysztofa. Kiedy kościołek był już pod dachem, zostałem zaproszony przez członków Komitetu (Komitetu Budowy Kościoła, przyp. MW) do odprawiania nabożeństw w niedziele i święta i udziału w pracach Komitetu. Pierwszą mszę świętą odprawił 1 stycznia 1934 roku. Ksiądz Kolasiński przyczynił się walnie do rozbudowy i wyposażenia kościoła, zabiegając o fundusze na ten cel z różnych instytucji i u osób prywatnych. Wkrótce dobudowane zostały chór, zakrystia i w 1936 roku (13 listopada) kaplica Matki Bożej.

W pierwszym okresie, ze względu na małą liczbę wiernych i fakt, że ksiądz mieszkał na stałe w Warszawie, msze święte odprawiane były tylko w niedziele i święta. Wkrótce ksiądz zamieszkał we własnym domku przy ul. Sokolej 9. Domek zbudowany został prawdopodobnie w 1937 lub 38. Później ksiądz sprzedał go i rozpoczął budowę plebanii naprzeciw kościoła przy ul. Żółwińskiej, dziś 1 Maja.

Ksiądz Kolasiński od początku włączył się w życie społeczne Podkowy. Działał w Komitecie Budowy Kościoła, a także w Towarzystwie Przyjaciół Miasta- Ogrodu Podkowa Leśna, w którym w latach 1934- 35 pełnił funkcję prezesa. W wolnych chwilach zajmował się malarstwem.

Podczas okupacji pomagał potrzebującym, ukrywał Żydów, włączył się w działalność ruchu oporu. O tej jego działalności wiemy niewiele, prawdopodobnie pełnił rolę opiekuna duchowego oddziału "Alaska" i spowiednika, a także pomagał w koordynacji różnych zadań. Przechowywał broń, pomagał ukryć się zagrożonym aresztowaniem akowcom.

Po upadku Powstania Warszawskiego współpracował z działającym na terenie Podkowy Komitetem Pomocy dla Rannych Powstańców. Był już wówczas chory i miał trudności z wypełnianiem swoich zadań, bo liczba mieszkańców Podkowy wzrosła dziesięciokrotnie.

Od 1 czerwca 1945 r. pełnił funkcję rektora filii parafii Brwinów w Podkowie Leśnej. Za zasługi otrzymał 11 sierpnia 1945 roku tytuł kanonika. 5 listopada 1945 roku ksiądz Kolasiński poświęcił nowy cmentarz w Podkowie, na pagórku wśród łąk, za miastem.Ksiądz Bronisław Kolasiński
zmarł 27 października w Podkowie i został pochowany na własne życzenie w krypcie kaplicy Matki Bożej. Na tablicy wmurowanej w ścianę kaplicy widnieje następujący napis: Ksiądz Bronisław Kolasiński proboszcz parafii w Podkowie Leśnej, wierny sługa Boży, opiekun nieszczęśliwych. Imieniem pierwszego duszpasterza Podkowy Leśnej nazywano skwer przy figurce Matki Bożej - kamieniu węgielnym miasta.

Małgorzata Wittels
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru