Małgorzata Wittels

Album z Podkową


Małgorzata Wittels regularnie publikuje w PMK portrety podkowiańskich rodzin i ich domów.
Oto wybór tych tekstów:

 PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> Strona główna