NUMER 53

Spis treści numeru 53
(lato 2007)


Na okładce: Krystyna Arska, tkanina „Miniatura morska”.
Wiersze Anny Piwkowskiej, Michała Kuzmina,
Siergieja Stratanowskiego, Iwana Turgieniewa,
Krystiany Robb-Narbutt i Piotra Mitznera.


Tadeusz Gadacz – Lew Szestow – Jerozolima przeciw Atenom

W rozpatrywaniu Boga jako absurdu kryje się stary spór: czy Bóg podporządkowany jest regułom rozumu, prawdy i dobra, czy też reguły rozumu, prawda i dobro są jedynie tym, co Bóg ustalił w swej wolności i niezależności? Tomasz z Akwinu wybrał pierwszą możliwość, Duns Szkot, bliższy Szestowowi, drugą. Szestow był jednak bardziej radykalny niż Duns Szkot. Bóg może potępić nawet św. Franciszka i zbawić Cesare Borgia. Nie ma już miejsca dla konieczności wiedzy i moralności. Boga nie obowiązują reguły ludzkiego rozumu ani moralności. „Bóg Pisma Świętego nie jest skrępowany żadnymi regułami, żadnymi zasadami: On jest źródłem wszystkich reguł, wszystkich zasad”.


Andriej Płatonow – Jerik

Żył sobie w Jendowiszczach chłop jeden; wołali go Jerik. Człowiek był z niego młody, rosły, a to i krzepki. Baby nie miał i nie wiedzieć czemu co i raz kichał.


Pseudo-Charms – anegdoty

Anegdotki odtworzone, bądź sfabrykowane w latach siedemdziesiątych w byłym ZSRR i przypisane Daniłowi Charmsowi.


Magdalena Lewańska-Kuypers – Nieubłagana

Wąska plaża pod kostropatą skałą, do której w połowie wysokości przylgnęła bielona lepianka. Przez chwilę zabłysło greckie morze, rozprażył się grecki piasek. Lecz gdy promienie, mimochodem muskając wysłużone meble, podjęły spacer po tapecie, iluzja prysła, greckie słońce zgasło, widokówka przestała żyć.


Henryk Waniek – 3 Symfonia lub ©oś w tym rodzaju

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej copyright, czyli prawo autorskie, które wynaleziono tam specjalnie ku wielkiej radości autorów, a jeszcze większej prawników i agentów, nie dotyczy jakoby tytułów utworów muzycznych. Powiedział mi o tym doświadczony nowojorski adwokat, specjalista w tej branży, więc nie sądzę, by żartował, choć w pierwszej chwili tak pomyślałem.


Ewa Matuszewska – Klejnot z zielenią w tle

Jeśli udając się po raz pierwszy do Morskiego Oka, wybierze się Drogę im. Oswalda Balzera, czyli starą szosę, wiodącą podnóżami regli przez lasy i polany, to dojeżdżając do Jaszczurówki, po pokonaniu kilku zakrętów, za każdym razem doznaje się olśnienia.


Grażyna Połuszejko – Dworek Wincentego Pola

Franciszek Ksawery Pohl, nabywając w 1804 roku niewielki folwark Firlejowszczyzna pod Lublinem, nie mógł przypuszczać, iż stojący tam dworek przetrwa blisko dwieście lat i stanie się miejscem upamiętniającym zasługi jego syna Wincentego Pola, poety i geografa, twórcy pierwszej na ziemiach polskich katedry geografii i jej profesora w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


Zofia Broniek – Bractwo św. Łukasza

W przeciwieństwie do licznych grup artystycznych w kraju, występujących z manifestami programowymi, ci młodzi malarze dążenie do realizmu powiązali ze znakomitym rzemiosłem. Nie starali się jednak o jedność stylistyczną. Za swoją przyjęli powiedzenie Pruszkowskiego: „Nie ma dobrego obrazu źle namalowanego”.


Małgorzata Wittels – „Pod Bachusem”.  Album z Podkową

Przez prawie 50 lat niepozorny budynek stojący na rogu ulic Modrzewiowej i Wschodniej tętnił życiem. Czas obszedł się okrutnie z tym miejscem, tak mocno związanym z Podkową. Do przeszłości należy kolejny już punkt na mapie Podkowy. Dobrze, że możemy dzięki wspomnieniom i fotografiom przywrócić minione lata, przypomnieć ludzi, którzy wpisali się na stałe w historię naszego miasta.


Recenzje


Podkowiański Słownik Biograficzny


Kronika


Noty o autorach


Zaproszenie do udziału w konkursach
promocja czytelnictwa


Sympatyków i Przyjaciół prosimy o wsparcie pisma.
Podajemy numer konta:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta–Ogrodu Podkowa Leśna
PKO SA 29 1240 6380 1111 0000 5114 5534
(wpłata na rzecz Magazynu)

indeks  Strona główna