PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 53

NOTY O AUTORACHDanił Charms (1905-1942) – rosyjski poeta i dramaturg, współtwórca grupy „Oberiu”, posługującej się poetyką skrajnego absurdu. Ich utwory praktycznie nie były publikowane, z wyjątkiem wierszy dla dzieci. Sztuka Charmsa Jelizawieta Bam, wystawiona w 1928 została ostro skrytykowana. Większość Oberiutów zginęła w więzieniach i łagrach sowieckich.

Tadeusz Gadacz doc. dr hab. ur. w 1955 roku, uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, kierownik katedry filozofii Collegium Civitas, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Zajmuje się m.in. historią filozofii XX wieku i filozofią Boga. Napisał m.in. Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha oraz O umiejętności życia.

Hanna Gradkowska – urodziła się w Podkowie Leśnej. Biolog, nauczycielka w Podkowiańskiej szkole KIKu.

Michaił Kuzmin ur. w 1949 roku. Z wykształcenia psycholog. Poeta związany z awangardą artystyczną Leningradu – Petersburga.

Magdalena Lewańska-Kuypers ur. w 1950 roku we Wrocławiu. Jest z wykształcenia biologiem. Pisze opowiadania, nowele, powieści i utwory dla dzieci. Jej książka Wszystkie moje kaczuszki ukazała się w wydawnictwie Prószyński i S-ka (1999). Publikowała opowiadania w internetowym piśmie „Esensja” (jedno z nich: Stara plebania zdobyło nagrodę tego miesięcznika). PMK (2/13/1996) drukował jej Noc księżycową. Od trzydziestu paru lat mieszka w Niemczech.

Piotr Łopuszański ur. w 1966 r. Z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką i kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował m.in. w „Sztuce i Filozofii”, „Pamiętniku Literackim”, „ Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”. Autor książek: Sławni ludzie (1996), Leśmian (2000), Zofia i Bolesław Leśmianowie(2004), współautor pracy U źródeł sensu: Leśmian, Hrabal, Schulz (2003).

Ewa Matuszewska – w latach 90. dziennikarka „Tygodnika Solidarność”, później „Urody”. Autorka książek o wybitnych polskich alpinistach i himalaistach – Wandzie Rutkiewicz (Na jednej linie, Karawana do marzeńUciec jak najwyżej) i Andrzeju Zawadzie (Lider). Współpracowała z „Tygodnikiem Podhalańskim”, obecnie z kwartalnikiem „Tatry”, wydawanym przez Tatrzański Park Narodowy. Mieszka w Zakopanem.

Elwira Milewska-Zonn (1932-2001). Współautorka (z Włodzimierzem Zonnem) książek popularnonaukowych z dziedziny astronomii, tłumaczka z rosyjskiego i ukraińskiego. W czasie stanu wojennego współpracowała z „Tygodnikiem Mazowsze”, w latach 1983-89 była członkiem redakcji „Karty”. Jej przekłady drukowaliśmy w numerze 35/36/2002 PMK. Opowiadanie „Jerik” odnaleziono w spuściźnie tłumaczki, która pracy nad nim nie zdążyła doprowadzić do końca. Ostateczny kształt nadała mu redakcja PMK.

Piotr Mitzner – ur. w Warszawie w 1955 r. Teatrolog, poeta, pisarz, tłumacz. 1993-1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im.kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury w 2000 r.

Anna Piwkowska – poetka, recenzentka, eseistka. Wydała siedem tomików poetyckich. Za tomik PO otrzymała Wyróżnienie Fundacji Kościelskich za rok 2002. Autorka książki o Annie Achmatowej pt. Achmatowa czyli kobieta, za którą otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. Ostatnio ukazała się jej książka Ślad łyżwy (Twój Styl, Warszawa 2007).

Andriej Płatonow (1899-1951), pisarz rosyjski. Za młodu imał się różnych zawodów, później zdobył wykształcenie politechniczne. Jest autorem powieści, opowiadań, reportaży i sztuk teatralnych. Jego twórczość długo pozostawała nieznana z przyczyn politycznych. Po polsku ukazały się między innymi powieści Czewengur, Wykop, Juwenilne morze, Dżan i inne opowiadania, Utwory wybrane.

Grażyna Połuszejko – kierownik Muzeum Wincentego Pola w Lublinie.

Krystiana Robb–Narbutt (1945-2007), artystka i poetka. Wystawiała swoje prace m.in. w Galerii Pokaz i Kordegardzie, a w 2003 roku w galerii Zachęta. Autorka trzech tomików poetyckich.

Siergiej Stratanowski (ur. 1944 w Leningradzie), poeta rosyjski. Przez wiele lat publikował tylko w wydawnictwach podziemnych (samizdat) i emigracyjnych (tamizdat). Był redaktorem czasopism niezależnych: „Diałog” (1979-81) i „ Obwodnyj Kanał” (1981-91). W Rosji jego tomiki ukazują się od niedawna. Do tej pory wyszły: Stichi (1993), T'ma dniewnaja (2000), Na riekie nieprozracznoj (2005). Poemat Niedaleko od Czeczenii (Riadom s Cziecznioj) – w oryginale oraz w przekładach na polski i czeczeński miał swój pierwodruk w Polsce (Podkowa Leśna 2001).

Krzysztof Sąsiadek – ur. w 1948 roku we Wrocławiu. Architekt. Od trzydziestu lat mieszka w USA. Współpracuje z Biblioteką Polską w Waszyngtonie.

Henryk Waniek – ur. w Oświęcimiu w 1942 r. Malarz i pisarz. Zajmuje się również grafiką książkową oraz krtytyką artystyczną. Jego eseje poświęcone ziemi śląskiej wydane zostały w trzech książkach: Hermes w Górach Śląskich (1944), Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca (1996). Pitagoras na trawie (1997). Laureat Nagrody Fundacji Kultury w 2003 roku, otrzymanej za powieść Finis Silesiae, w roku 2004 nominowanej do nagrody Nike. <– Spis treści numeru