PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 53

KronikaNagrody


Wystawy

Łowicz Warszawa Kraków
Podkowa Leśna

— Muzeum w Stawisku
— Willa Aida — Kościół-Ogród

Książki

Michał Domański, Podkowa Leśna 1939-1948, wyd. TPM-OPL, Podkowa Leśna 2007

Piotr W. Rudzki, Juwenilia Piotrowe, Miejski Ośrodek Kultury, Piastów 2006

Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007

Bohdan Skaradziński, Uwaga na Wschód, Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa 2007

Henryk Waniek, Wyprzedaż duchów, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007

Dieter Wellershoff, Syrena, przeł. Ryszard Turczyn, Bellona, Warszawa 2006 (obszerne fragmenty noweli publikowaliśmy w nr 26/27/1999 PMK)

Elżbieta Olecka (1942-2007)

– spokojna, dyskretna, zrównoważona. Zrośnięta z Podkową od zawsze. Była pielęgniarką. Niosła pomoc bliźniemu pracując w wojskowym szpitalu na Szaserów, w przychodni wojskowej na Koszykowej i – już na emeryturze – w Ośrodku dla Uchodźców w Dębaku. W latach 80. uczestniczyła z wielkim zaangażowaniem w pracach Parafialnego Komitetu pomocy Bliźniemu zgodnie ze swoim życiowym powołaniem i przekonaniem, że tak trzeba. Pamiętajmy o Elżbiecie, jej uśmiechu i wewnętrznym spokoju, którym umiała obdarzać przyjaciół.


Red. <– Spis treści numeru