NUMER 71

Spis treści numeru 71
(wiosna-lato 2014)


Na okładce: Maciej Szańkowski, z cyklu „Struny wiatru IV” 2009, wys. 78 cm, fotografia autorska 2014.


Wiersze Henryka MażulaAndrzeja Dąbrówki


Polacy-Ukraińcy

Fragmenty stenogramu spotkania, które odbyło się w Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej 24 kwietnia 1998 roku z udziałem: Jacka Kuronia, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Bohdana Osadczuka, Petro Sardaczuka (ambasadora Ukrainy w Polsce) i Bohdana Skaradzińskiego.


Wspomnienie o Bohdanie Skaradzińskim

Pragnę powiedzieć kilka słów w imieniu środowiska związanego z Parafialnym Komitetem Pomocy Bliźniemu, który w latach 1982–1992 działał przy kościele w Podkowie Leśnej. Pan Bohdan Skaradziński był jednym z głównych inicjatorów powstania Komitetu. Formalnie był jego pierwszym prezesem, ale także kimś więcej. Liderem i autorytetem. Nasz kościół i nasze miasto zawdzięczają mu wiele. Spotkania z autorem, piękna liturgia pojednania polsko-ukraińskiego, Chrześcijańskie Dni Kultury Zachodniego Mazowsza — to najważniejsze działania jawne. Były też mniej jawne, o których dowiedzieliśmy się po latach.


Maciej Szańkowski – Z notatnika

Jeżeli odwieczna ludzka aktywność, zwana potrzebą sztuki, miałaby nadal stanowić emanację wyobraźni i pożywkę dla ducha wrażliwości oraz pogłębiania refleksji o świecie — to obserwujemy właśnie jej zmierzch. Sztuka jako kult łatwego sukcesu umilającego życie, poszukiwanie rozrywki i zabawy wraz z potrzebą znajdywania natychmiastowego „szczęścia”, jakieś niczym nieskrępowane skandalizowanie i obsceniczność jako remedium na nudę — oto środki „sztuki” naszych dni.


Wojciech Dudzik – Z mojej kolekcji widoków (7)

W Wenecji, jak w mało którym mieście, widoków nie trzeba specjalnie szukać, same podsuwają się przed oczy. Mniej może podczas kluczenia wąskimi uliczkami, bardziej, kiedy z wewnętrznego labiryntu wyjdzie się nad ten czy ów kanał — z Canal Grande i Canale della Giudecca na czele — albo na nabrzeże Bacino di San Marco, by rozejrzeć się dokoła. Najlepsze widoki można zobaczyć, kiedy się płynie gondolą czy tramwajem wodnym, popatrując na prawo i lewo, oczekując w napięciu, co pojawi się za kolejnym zakrętem. Kiedy zaś wypłynie się na wody laguny z zamiarem udania się na którąś z sąsiednich wysp, już po chwili pozostająca za rufą Wenecja cała staje się widokiem.


Krzysztof Wittels – Oskar Kolberg — znany, nieznany

Dla Kolberga pieśń gminna była czymś więcej niż muzycznym wytworem kultury ludowej, była zwierciadłem życia ludu. Aby poznać jej tajemnicę, należało odsłonić kontekst kulturowy, w którym powstała, a więc m.in. zwyczaje, obrzędy, sposób życia, język, wyobrażenia o świecie i przeszłości, zabawy itd. Z takiej idei zrodził się najważniejszy projekt naukowy Kolberga: wszechstronna i usystematyzowana dokumentacja kultury ludowej ziem dawnej Rzeczpospolitej (...)


Józefa Kolinka marzenia o szkole

Obchodzone w tym roku stulecie urodzin Andrzeja Panufnika wzmocniło zamiar powołania już w tym roku w Podkowie Leśnej szkoły muzycznej I stopnia oraz nadania jej imienia tego wielkiego artysty, bywającego przecież w naszym mieście.


Piotr Müldner-Nieckowski – Franz Kafka dawniej i dziś

Uważnie śledzenie prozy Kafki pokazuje, jak istotne jest w niej każde słowo, każde zestawienie zdań, każda presupozycja, przyjmująca nieraz postać spiętrzonych paralogizmów. Na czytelnika działa to nie przez sam opis dziania się, ale przez wywoływanie emocji. Po Kafce w literaturze długo nie było niczego tak oryginalnego a wciągającego.


Małgorzata Wittels – Brwinów w ogóle i w szczególe

W serii „Biblioteka Polska XXI wieku — złota kolekcja małych ojczyzn” ukazała się właśnie ciekawa pozycja Podróże do Brwinowa. 10 reportaży, napisana przez ośmiu znanych reporterów, którzy pokazali to miejsce z różnych stron i w różnych aspektach.


Michał Bogusławski – Szpila


Kronika kulturalna


Noty o autorach
Sympatyków i Przyjaciół prosimy o wsparcie pisma.
Podajemy numer konta:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta–Ogrodu Podkowa Leśna
PKO SA 29 1240 6380 1111 0000 5114 5534
(wpłata na rzecz Magazynu)

indeks  Strona główna