PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 71

Noty o autorach


Andrzej Dąbrówka — prof. dr hab. nauk humanistycznych, tłumacz i poeta. Kieruje Pracownią Literatury Średniowiecza IBL PAN.

 

Wojciech Dudzik — teatrolog i kulturoznawca, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Mieszka w Brwinowie.


Henryk Mażul — poeta i dziennikarz, animator polskiego środowiska literackiego w Wilnie.


Piotr Müldner-Nieckowski — ur. w Zielonej Górze. Pisarz i poeta, lekarz, językoznawca. Profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Krzysztof Wittels — etnolog, varsavianista z zamiłowania.




PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru