PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 71

Józefa Kolinka marzenia o szkole


Józef Kolinek — od 1978 roku skrzypek Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka i Orkiestry Sinfonia Varsovia Yehudi Menuhina oraz Krzysztofa Pendereckiego. Zagrał 3500 koncertów na całym świecie i nagrał 140 płyt.

Artysta zamieszkał w Podkowie Leśnej w roku 1980. Dynamiczne usposobienie i potrzeba działania spowodowały, że od początku stał się niestrudzonym organizatorem życia muzycznego w Podkowie Leśnej. Jest też twórcą kwartetu Prima Vista — zespołu, który obchodzi właśnie osiemnastolecie istnienia, pomysłodawcą i twórcą powstałego w 2002 roku festiwalu „Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”, a także koncertów pasyjnych. W tym roku powziął zamiar wznowienia festiwalu polsko-ukraińskiego „Muzyka na kresach”.

Józef Kolinek jest także dyrektorem artystycznym festiwali muzyki kameralnej. Poza już wymienionym w Podkowie Leśnej są to: „Muzyka w zabytkach Chełmna” w Chełmnie nad Wisłą, „Muzyka w barwach jesieni” w Ożarowie Mazowieckim, oraz „Cztery Pory Roku” w pałacu Czartoryskich w Sieniawie.

Oprócz rozleglej działalności muzycznej, Józef Kolinek pełni wiele obowiązków społecznych. Jest wiceprezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki i członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Jest także kierownikiem Sekcji Zespołów Kameralnych w Państwowej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie.

Obchodzone w tym roku stulecie urodzin Andrzeja Panufnika wzmocniło zamiar powołania już w tym roku w Podkowie Leśnej szkoły muzycznej I stopnia oraz nadania jej imienia tego wielkiego artysty, bywającego przecież w naszym mieście. Istnieje przy tym możliwość wykorzystania miejsca w dużej, nowoczesnej samorządowej szkole podkowiańskiej.

Ten interesujący zamiar pozostaje na razie na etapie sprawdzania, konsultacji i określania warunków towarzyszących powołaniu szkoły. Najważniejsze są problemy finansowe, które polegają na tym, by w momencie uzyskania statusu szkoły publicznej od samego początku subwencja dotyczyła każdego ucznia, podobnie jak w samorządowych szkołach ogólnokształcących.

W celu uzyskania odpowiedzi na różne pytania należałoby jednak zwołać spotkanie zainteresowanych mieszkańców, aby określić wstępny program szkoły. W ten sposób mogłaby ona jak najszybciej rozpocząć działalność.

Oto najogólniej przekazane zasady obowiązujące w takiej szkole.

W szkole muzycznej obowiązkowy jest egzamin wstępny sprawdzający predyspozycje dziecka.

Szkoła miałaby dwa działy: dziecięcy i młodzieżowy.

Dział dziecięcy trwa 6 lat (od szóstego roku życia), natomiast młodzieżowy, przeznaczony dla dzieci starszych, które później zaczęły naukę w szkole, jest czteroletni. Po zakończeniu nauki dzieci uzyskują świadectwa ukończenia państwowej szkoły muzycznej o pełnych uprawnieniach szkoły publicznej I stopnia.

Szkoła jest całkowicie bezpłatna — umożliwia i daje szansę zetknięcia się z niezwykłym światem muzyki, rozwija możliwości i potencjał twórczy. Gra na instrumentach, dzięki powtarzanym codziennie czynnościom manualnym, powoduje harmonijny rozwój obu półkul mózgowych i podwyższa potencjał intelektualny młodego człowieka. Program nauczania w szkole tego typu obejmuje nie tylko naukę gry na instrumencie, lecz także udział w zajęciach ogólnomuzycznych według programu szkoły państwowej, a przez uczestnictwo dzieci w zespołach kameralnych — chórze i orkiestrze — ułatwia pracę w zespołach i grupach, pobudzając i rozwijając więzi społeczne.

W pobliżu Podkowy Leśnej istnieją dwie szkoły muzyczne — w Grodzisku i Pruszkowie. Ich wieloletnie istnienie nie jest sprzeczne z zamiarem powołania szkoły w Podkowie. Józef Kolinek, chodząc na szkolenia, usłyszał relację z działalności małopolskich samorządowych szkół muzycznych w małych gminach (np. z Czasławia i Dobczyc), które, oddalone od siebie o kilka kilometrów, współpracują ze sobą, a na swoją działalność wykorzystują miejsce w domach kultury i szkołach.

Dotychczas odbyły się wstępne rozmowy, dotyczące możliwości powołania szkoły muzycznej w Podkowie Leśnej. Z dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Wiktorem Jędrzejcem, rozmawiali: Małgorzata Stępień-Przygoda — burmistrz, Maria Górska — sekretarz, Elżbieta Mieszkowska — dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych oraz Józef Kolinek.


Zofia Broniek
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru