PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 49-50O Marianie OśniałowskimPragniemy przypomnieć sylwetkę Mariana Ośniałowskiego.

Przed laty w kilku numerach kwartalnika publikowaliśmy:
jego wiersze, fragmenty dzienników,
listy do Jarosława Iwaszkiewicza, a także fotografie rodzinne.

W numerach 4(11)1995 i 1(12)1996 drukowaliśmy notę biograficzną o poecie,
rozmowę Małgorzaty Bojanowskiej z Ksawerym Jasieńskim
i opowieść Tomasza Burka o pokoleniu Współczesności wraz z krótką analizą twórczości Ośniałowskiego.

Od tamtej pory, chcąc poświęcić poecie osobną publikację, zgromadziliśmy wiele różnorakiego materiału. Niestety, nie udało się nam temu zamiarowi wydawniczemu sprostać, z przyczyn poza naszą wolą. W bieżącym numerze publikujemy część ze zgromadzonych tekstów wraz z bibliografią dzieł poety i opracowań na jego temat (do 1999 roku).

 <– Spis treści numeru