PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 49-50OŚNIAŁOWSKI Marian

DOKUMENTACJA BIBLIOGRAFICZNA
TWÓRCZOŚĆ

 

Druki  zwarte

1. Kontrasty. [Wiersze]. Wwa: Iskry 1958, 70 s.

Zawartość: Erotyk; Radość; Kukułka; Kujawiak; Psy; Liście; Błogosławieni ludzie prości; Mazurek Chopina; Sierpień; Piosenka; Nuty; Piąsenka włóczęgi; Kołysanka; W Sowich Górach; Leszczyna; Saska Kępa; Wiejska niedziela; banalna piosenka; Koń romantyczny; Monsieur Jo; Piosenka hotelowa; Brzozy; Złote rybki; Brama; Pocieszenie; Erotyk II; Elegia jesienna; Piosenka II; Ballada; Fujarka; Świdnica; Wrzosy; Sekret błękitu; Wilanów; Kogutek; Tango; Na przystanku autobusowym; Hamlet; Prosty wiersz; Irenie Eichlerównie; Zaręczyny; Uśmiech Maharadży; Na przedmieściach sinieje kapusta [inc.]; Piaski; Październik; Wiersze; Tristan; Ulice; Smak jesieni; Scherzo lipcowe; Niedziela; Malowanki; Bora; Trzeba być zawsze pijanym; Nie będziemy chcieli niczego [inc.]; Inaczej; Klimaty; Lipy; Leśmian; Niech trwa w buncie; Lira złamana; Księżycowy jeleń.


2. Suita cygańska. [Wiersze]. Wwa: Iskry 1959, 91 s.

Zawartość: Zasypianie; trubadurzy; Romeo; W kawiarni; Stylony; Piosenka; *** (Szerokie są kręgi harmonii boskiej); Piosenka Marianny; *** (W grudniowej ciemności); *** (Wierzę tylko w twoich ramion); *** (Uchodzi krótki Boży dzień); Proust; *** (Młyn w Calavon); Wronia ulica; Sklep; Maliny; ***(nie całuj mnie); *** (Czego pragniesz); Natchnienie; Suita cygańska; Listopad; Irena; Piosenka II; Panna leśna; Figi na wierzbie; Młodość; Atanazja; Królowa; Suita skandynawska; Noc wschodzi; Piosenka banalna; Wisła; Groteska; Srebrne oczy; Porwane struny; Psia kołysanka; Piosenka III; Rymy; Wariacje jesienne; L'art poetiąue; Chryzantemy; Panna poezja; Powroty do miast; Pan redaktor; Zima; Z Verlaine’a; Watteau; Rizling; Spotkania; Feniks; Wrocław - Tumski Ostrów; Magia; Jerzemu Harasymowiczowi; Na trawie; Kamienie; Rilke; Przedwiośnie; Music of the night; Romanca Portuguez; Siatkówka; Koncert; Maska; Granica; Zmartwychstanie; Błękitny ptak; Orontom; Dedykacja; *** (Kora olch); Śmierć; Dęby; Blue moon.


3. Mam na sprzedaż tylko serce. [Wiersze]. Wybór i opracowanie: J. Koperski-Leszin. Wwa: ZG SZSP [Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej] 1976, 24 s. Zawiera wybór z poz. l, 2 oraz wiersze pt. „Ogrody" i „Deszczowa piosenka", które ukazały się po raz pierwszy w wyd. książkowym.


4. Malowanki na chór i zespół instrumentalny. [Muz.:] J. Fotek. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1981, 34 s.
Zawiera teksty: Kukułka; Nokturn; Malowanki.

 

W  czasopismach:

1. Wieś. [Wiersz]. Życie Literackie 1945 nr 5/6 s. 13.

2. Na wsi jesienią; Październik; Prosty wiersz. [Wiersze]. Dziś i Jutro 1950 nr 42 s. 7.

3. Złote rybki. [Wiersz]. Słowo Polskie 1950 nr 237 s. 4.

4. Kukułka; Psy. [Wiersze]. Dziś i Jutro 1955 nr 12 s. 5.

5. Wilanów. [Wiersz], j.w. 1955 nr 19 s. 5.

6. Brama. [Wiersz].;.w. 1955 nr 38 s. 5.

7. Leszczyna; Piosenka; Świdnica; W górach Sowich. [Wiersze], j.w., nr 39 s.3.

8. Piosenka. [Wiersz]. Słowo Powszechne 1955 nr 162 s. 6.

9. Mazurek Chopina; Valse brülante. [Wiersze], j.w. 1955 nr 86 s. 3.

10. Nuty. [Wiersz]. j.w. nr 144 s. 5.

11. Piaski. [Wiersz]. Twórczość 1955 nr 10 s. 46-7. Warszawska Nagroda Literacka Młodych, przyznana przez Stołeczny Zarząd  Związku Młodzieży Polskiej, Nowe Książki, Po prostu Sztandar Młodych w 1957.

12. Brzozy; Maliny; Hamlet [Wiersze]. Dziś i Jutro 1956 nr 17 s. 4.

13. [Recenzja:] Nowa Kultura 1956 nr 7 s. 11. Dot. A. Piotrowski: Oczy śniegu.

14. Księżycowy jeleń  j.w. nr 51 s. 3.

15. Erotyk; Kujawiak; Zaręczyny [Wiersze]. Po Prostu 1956 nr 21 s. 5.

16. Irenie Eichlerównie. [Wiersz]. Świat 1956 nr 40 s. 19

17. Leśmian; Lira złamana; Nie całuj mnie tak bardzo długo... [Wiersze]. Kierunki 1957 nr 15 s. 7.

18. Hamlet; Spotkania. [Wiersz]. Nowiny Literackie i Wydawnicze 1957 nr 17 s. 4

19. Leszczyna; Uśmiech maharadży. [Wiersze]. Współczesność 1957 nr 3 s.

20. Oczy śniegu. [Recenzja], j.w. nr 7 s. 11. Dot.: A. Piotrowski: Oczy śniegu.

21. Olsztyńska jesień; Piosenka włóczęgi; Spotkania; W górach Sowich; Wronia ulica. [Wiersze], j.w. nr 8.

22. [Recenzja] j.w. nr 9 s. 7. Dot.: Z. Dolecki: Spotkanie z Lemuelem; Z. Herbert: Struna światła.

23. Żeby druga twarz studenta nie parowała alkoholem. [Proza satyryczna]. Nowe  Sygnały 1957 nr 13 s. 8

24. Suita cygańska. [Wiersz]. Za i Przeciw 1957 nr 3 s. 11.

25. Ulice. [Wiersz]. Nowa Kultura 1958 nr 29 s. 8.

26. Atanazja. [Wiersz]. Od Nowa 1958 nr 25/26 dod.

27. Feniks. [Wiersz]. Odgłosy 1958 nr 24. s. 4

28. Koncert. [Wiersz]. Trybuna Literacka 1958 nr 11 s. 1

29. Koń romantyczny. [Wiersz].   Tygodnik Zachodni 1958 nr 14 s. 7

30. Panta Rei. [Wiersz]. j.w. nr 50 s.6.

31. Mazurek Chopina. [Wiersz]. Warmia i Mazury 1958 nr 2 s. 1

32. Dęby. [Wiersz]. Więź 1958 nr 5 s. 73.

33. Kamienie. [Wiersze]  j.w. s. 72.

34. Orontom. [Wiersz] j.w. 71/72.

35. Pan Redaktor. j.w. s. 73.

36. Rilke. [Wiersz] j.w. nr 72.

37. Wrocław - Tumski Ostrów. [Wiersz]. j.w.  s. 71.

38. Pragnienie; Romanca; Portuguez; Romeo; Rymy. (L. Szymańskiemu); Sklep;  Stylonowe skarpetki. [Wiersze]. Współczesność 1958 nr 6 s.3.

39. Nie chcę mówić... [Wiersz]. j.w. nr 11 s.5

40. Suita skandynawska. [Wiersz]. j.w.

41. Kłopoty z „Dzbankiem". [Recenzja; współaut.:] J. Dziuba. Współczesność 1958 nr  12 s. 6. Dot.: M. Hillar: Gliniany dzbanek.

42. [Recenzja].  j.w. nr 13 s. 6. Podp.: M.O. - Dot.: L. Marjańska: Chmurne okna.

43. Rozmowa z Roy-Mac Gregor Hastie. [Wywiad]. Młode Pomorze 1958 nr 1 s.[2]  [dod. do:] Współczesność 1958 nr 13.

44. W miasteczku pachnącym kwiatami i krwią. [Recenzja teatralna]. Współczesność  1958 nr 15 s. 7. Dot.: F. Durrematt: Wizyta starszej pani. Wyst. T. Dramatyczny 1958.

45. L'art poetique; Banalna piosenka; Bim Bom; Dzieci; Watteau. [Wiersze], nr 16 s. 3.

46. „Ucieczka na księżyc”. [Recenzja], j.w. nr 17 s. 5. Dot: A. Podsiad: Ucieczka na księżyc.

47. Znowu Tarczyńska. [Wywiad], j.w..nr 21 s. 3. Wywiad z L.E. Stefańskim dot. Teatru na Tarczyńskiej.

48. Aragon. [Wiersz]. j.w. nr 24 s. 1.

49. Kawiarenka; Prognoza pogody. [Proza poetycka; współaut:] J. Nowicki. j.w. nr 30 s 11.

50. „Żeby się kształtem stała chwila”. [Artykuł]. j.w. 1958 nr 31 s. 2. Dot. K.I. Gałczyńskiego.

51. Wiersze Tadeusza Nowaka. [Recenzja]. Od Nowa 1958 nr 34 s. 7. Dot.: T. Nowak: Ślepe koła wyobraźni.

52. Elegia jesienna. [Wiersz]. Gazeta Białostocka 1959 nr 248 s.

53. Październik. [Wiersz]. j.w. nr 255.

54. Niestrożni; Rilke; Z Pawła Verlaine'a. [Wiersze]. Nowa Kultura 1959 nr 49 s. 7.

55. Przedwiośnie. [Wiersz]. Trybuna Literacka 1959 nr 4 s. 1.

56. Wielkanoc. [Wiersz]. Więź 1959 nr 3 s. 26.

57. Nie całuj mnie... [Wiersz]. Współczesność 1959 nr 5 s. 7.

58. Cyrk. [Wiersz]. j.w. nr 19

59. My a tradycja. [Wypowiedź]. j.w. nr 12 s. 3.

60. Niekonsekwencje. [Wiersz]. j.w.. nr 12 s. 6.

61. Dzień się złotą falą...;  Jarzębiny; Sierpień. [Wiersze]. Kierunki 1960 nr 42 s. 1.

62. Małgorzatka. [Wiersz]. Kamena 1960 nr 7 s. 7.

63. Miłość. [Wiersz]. Odgłosy 1960 nr 39 s. 8.

64. Dziękuję ci. [Wiersz]. Orka 1960 nr 20 s.

65. Sarabanda z kastanietami. [Wiersz]. Pomorze 1960 nr 15 s. 2

66. O poetach i recenzentach. [Artykuł]. Współczesność 1960  nr 8 s. 8.

67. Gnieźnieńskie wrażenia. [Proza poetycka]. j.w. nr 14 s. 11.

68. Talent niezauważony. [Recenzja]. j.w. nr 21 s. 11.  Dot: J. Kulmowa: Fatum na zakręcie; Stukam, pukam.

69. Marsz turecki (J. Jęczmykowi) [Proza poetycka]. Kierunki 1960 nr 12 s. 6.

70. Po kujawiaku; Powiśle. [Wiersze]. Życie i Myśl 1960 nr 9/10 s.

71. Tajemnica pokoju bilardowego. [Proza]. Wiadomości, Londyn 1961 nr 4 s. 4

72. Erotyk; Na Dolnym Śląsku. [Wiersze].  j.w. nr 6 s.l.

73. Poezja w Polsce Ludowej. [Artykuł]. j.w. nr 33 s. 4

74. Rzecz o Bogdanie. [Proza]. j.w. 52/53 s. 19.

75. Listy do Redakcji. [Artykuł]. Kultura, Paryż 1962 nr 3 s. 151-52.  Dot. oceny działalności Pax-u.

76. Dzień oświaty na wsi. [Proza]. Wiadomości, Londyn 1962, nr 24 s. 4.

77. Korespondencja. Jedyna szansa poezji. Do redaktora Wiadomości, j.w. nr 35 s. 6. Dot. wiersza Z. Bohdanowiczowej: Goście.

78. Asfaltu migotliwe srebro...; Dzień za szybami deszczem szlocha...; Wiatr zachodni tłucze w okno; Śpiewa na liściach kasztanów.... [Wiersz]. j.w. nr 39 s. 1.

79. Śmierć frajerom. [Proza]. j.w. 1963 nr 4 s. 5.

80. Saska Kępa; W Grójcu. [Wiersze]. j.w. nr 36 s. 1.

82. Deszcz, [wiersz]. j.w. 1964 nr 18 s. 1.

83. Korepondencja. Poezja i tolerancja. Do Redaktora Wiadomości. [Polemika]. j.w. 1964 nr 47. Polem. z fel. L. Lewina, dot. B. Leśmiana. Tamże nr 41.

84. Dzieciństwo. [Proza autobiograficzna]. j.w. 1965 nr 15 s. 3. Nagroda w konkursie im. Cz. Straszewicza, zorg. przez Radio Wolna Europa w 1965.

85. Dobry kraj; Złudzenia. [Wiersze]. Kontynenty, Londyn 1965 nr 78 s. 4.

86. [List do redakcji]. j.w. 1965 nr 87 [okł.].

87. Sok brzozowy jest jak gorycz wiosenna... [Wiersz]. j.w. nr 20.

88. [List do redakcji]. Kontynenty, Londyn 1966 nr 87 s. 3.

89. Kartki z dziennika. j.w. nr 93/94 s. 3-5.

90. Kartki z dziennika. Wiadomości, Londyn 1966 nr 2 s. 4.

91. Madonna z Targówka. [Wiersz]. j.w. nr 7 s. 1.  

92. Deszczowa piosenka; Miłość; Ogrody. [Wiersze]. j.w. 1967 nr 8 s.5.

93. Z teki redakcyjnej Wiadomości. Kartki z dziennika. j.w.

 

Nadto wiersze drukowane w almanachach i antologiach, m.in.: Almanach młodych 1955-1956. Wyboru tekstów dokonali: J. Broszkiewicz, E. Hołda. Wwa 1956; W oczach poetów. Warmia i Mazury 1945-1960. Wybór i oprac.: E. Martuszewski. Olsztyn 1960; Opisanie pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy Kontynentów. Wybrał, oprać, i przedm. A. Lam. Wwa 1965; Wakacje ze sztuką. [Wybór i red.] A. Poniecka-Piekutowska. Wwa 1975; Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939. [Wybór i oprać.]. A. Lam. Wyd. 2 zmien. Wwa 1976; Generacje 1971-1976. Antologia. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A.K. Waskiewicz. Wwa 1977; Glaube, Hoffnung, Liebe. Geistliche Lyrik aus Polen nach 1945. [Wyd. i tłum.] K. Dedecius. Diiseldorf 1981;  Suplikacje czasu wojny. Antologia polskiej poezji religijnej 1939-1945. [Wybór i oprac.] J. Szczypka. Wwa 1983; Intencje serca. Antologia poezji religijnej. Zebranie, oprać, i wstęp: B. Walczak, A. Hartliński. Pozn. 1985; Stadion ze słów. Antologia - sport w poetyckiej polszczyźnie. [Wybór] A. Grześczak. Wwa 1985; Tylko koni żal. Wwa 1986; O ty piękno konia. Wybór poezji J. Luśtyk. Wwa 1987.

 

PRZEKŁADY

1. Ch. Baudelaire: Trzeba być zawsze pijanym. [Wiersz]. Współczesność 1957 nr 5 s. 5.

2. J. Cayrol: Nowa marynarka. [Proza], j.w. s. 10.

3. R. Char: Skowronek; Szept Bora [Wiersze], j.w.

4. Saint-John Perse [właśc. A. Leger]: Eloges; I wy morza..; Piosenka. [Proza  poetycka]

5. H. Michaux: Krajobrazy; Krzyczeć; Niech trwa w buncie; Odpoczynek w  nieszczęściu. [Wiersze], j.w.

6. B. Cendrars: Błękitny ptak. [Wiersz], j.w. 1958 s. 13.

7. R. Char; Młyn z Calavan...j.w.

8. M. Jacob: Zginęła mi kurka. [Wiersz]. jw.

9. R. Char: Artine. [Wiersz], j.w. 1959 nr 8 s. 2.

10. Saint-John Perse [właśc. A. Leger]: Piosenka. [Proza poetycka]. j.w. 1960 nr 22.

11. M. Jacob: Nokturn. [Wiersz]. j.w. nr 7 s. 5.

 

OPRACOWANIA (wybór)

Wywiad: Głos mają młodzi. Rozm. E. Brzozowska. Sztandar Młodych 1958 nr 67 s. 3.

Polski Słownik Biograficzny. (Oprac.: A.K. Waśkiewicz).

B. Biernacka: Kilka debiutów. Nowe Książki 1958 nr 14 s. 854-855 [rec.: Kontrasty].

Z.J. Bolek: Chór poetów tragicznych. Od nowa 1958 nr 22 s. 4 [m.in. dot. M. O.].

M. Grześczak: Trzy debiuty warszawskie. Tyg. zachodni 1958 nr 27 s.5 [m.in. dot. M.O.].

JD.: Z nowych wierszy. Odra 1958 nr 15 s. 9.

A. Ściegienny: Kontrastowy debiut. Od nowa 1958 nr 41 s. 7.

R. Śliwonik: Trzeba umieć przenieść z dróg nieznanych... Współczesność 1958 nr 16 s [3].

B. Biernacka: Kto powiedział „A"...Nowe Książki 1959 nr 11 s. 670-172 [m.in. dot.: Suita cygańska:].

Z.J. Bolek: Wiersze Mariana Ośniałowskiego. Orka 1959 nr 44 s. 6.

S. Lichański: Tropem księżycowego jelenia. Współczesność 1959 nr 15 s. 10 [rec.: Kontrasty].

K. Nowicki: Liryka Ośniałowskiego. Ilustrowany Kurier Polski 1959 nr 259 s.4.

M. Głowiński: Ośniałowskiego poezja popularna. Twórczość 1960 nr 2 s. 126-128 [rec.: Suita cygańska].

Zgon M.O. (6 XII 1966). Droga 1966 nr 3/4 s. 85-86 [nekrolog].

Z. Grabowski; L. Szymański: M.O. (1920-1966). Wiadomości, Londyn 1967 nr 8 s. 5 [wspomnienia pośmiertne]. J.Z. Słojewski: Śmierć w Lasku Bulońskim. Współczesność 1967 nr 7 s. 2; przedr. Tu i Teraz 1984 nr 14 s. 9 [wspomnienie pośmiertne].

Z. Irzyk: Spotkania z tymi, którzy odeszli. Kierunki 1973 nr 45 s. 5, 10 [wspomnienie].

R. Śliwonik: Moim zdaniem. Uroda. Poezja 1973 nr 6 s. 97-98 [wspomnienie].

E. Kozarzewska: Powrót Ośniałowskiego. Nowy Medyk 1977 nr 13 s. 14.

A. Zawada: Zapomniane wiersze Ośniałowskiego. Twórczość 1977 nr 9 s. 109-112.

B. Rudnicki: Pokolenie Kamikadze. Tygodnik Powszechny 1978 nr 9 s. 3, 5 [m.in. dot. M. Ośniałowskiego].

T.J. Żółciński: Co pozostaje po poecie? Argumenty 1978 nr 12 s. 5 [rec.: Mam na sprzedaż tylko serce].

J.S. Czajkowski: Odejście poety. O M. Ośniałowskim. Magazyn Kulturalny 1981 nr 1 s. 4-42; przedr. pt. Marian. (20.09.1920 - 6.12.1966) Poezja 1986 nr 12.

A.N.: Marian Ośniałowski. Tu i Teraz 1983 nr 44 nr 6.

J.S. Czajkowski: Zagubienie. (Pamięci M. Ośniałowskiego). Rzeczywistość 1985 nr 6 s. 11.

O M. Ośniałowskim opowiada T. Burek. Cz. 1. Trubadur w białych tenisówkach. Cz. 2. Lira złamana. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 1(12).

 

przygotowała Barbara Marzęcka

  <– Spis treści numeru