Pomysłodawcą Słownika jest Piotr Mitzner, który w latach 80. przewodził zespołowi „Rocznika Podkowiańskiego”, wydawanego przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu w Podkowie Leśnej. Pierwsze hasła ukazały się na łamach tamtego pisma (w nr 1, 1986 i 2/3, 1987/88), następne w naszym kwartalniku.
Oto wykaz publikowanych w PMK haseł Podkowiańskiego Słownika Biograficznego, które są obecnie dostępne na naszej stronie.
 PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> Strona główna