PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 41-42


NOTY O AUTORACHMichal Ajvaznota na s. 4.

Katarzyna Boruń–Jagodzińska – ur. w 1956 r. w Warszawie. Poetka, tłumaczka, redaktorka. Opublikowała kilka zbiorów wierszy m.in. Wyciszenie (1977), Więcej (1991). Dla Ośrodka KARTA zajmuje się historią opozycji w PRL.

Leszek Engelking – ur. 2.II 1955 w Bytomiu. Poeta, nowelista, krytyk literacki, literaturoznawca, tłumacz. Jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Za przekład powieści Jáchyma Topola Siostra wyróżniony nagrodą „Literatury na świecie” 2003.

Victor Fischl (Avigdor Dagan)nota na s. 3.

Andrzej Hausbrandt – krytyk teatralny, eseista, publicysta, prozaik, autor adaptacji scenicznych.

Lubomir Kosiński – etnograf, starszy kustosz Państwowego Muzeum Etnograficznego. Autor licznych artykułów popularno– naukowych, m.in. na temat ginących zawodów.

Iwona Luba – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuki UW, pracownik działu Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Uczyła historii sztuki w podkowiańskim liceum.

Aleksandra Olędzka–Frybesowa – ur. w 1923 r. Poetka, eseistka, tłumaczka. Wydała zbiory wierszy, m.in.: Okno na wiatr (1963), Trochę więcej być (1977), Program na starość (1991); tłumaczenia z francuskiego, m.in: Simone Weil Świadomość nadprzyrodzona, Antoine de Saint– Exupéry Twierdza, eseje Patrząc na ikony.

Bohdan Pociej — ur. w 1933 roku w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikował m.in. leksykon muzyczny Muzyka w sferze myśli oraz eseje Sylwetki geniuszy.

Konrad Radziejewski – student V roku Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

Marta Szulc – studentka V roku Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie

Ivan Wernischnota na s. 6.

Beata Wróblewska — polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W Salonie i w Arkadii, utworów poetyckich i bajek dla dzieci. Od początku współpracuje z PMK.

Izabela Górnicka-Zdziech — ur. w Warszawie w 1974 r. Jest dziennikarką i pracuje w Programie I Polskiego Radia. W dorobku literackim ma dwa tomiki wierszy: Sianokosy (1994), i Przez Ucho Igielne (1996) oraz książkę Rozmowy pod niebem (2003).

Janusz Zagrodzki – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi; absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK (1966); doktor nauk humanistycznych UJ (1980). W latach 1966–1987 w Muzeum Sztuki w Łodzi; w latach 1987–1995 w Muzeum Narodowym w Warszawie (kurator, wicedyrektor ds. sztuki współczesnej). Autor monografii, esejów, katalogów, wystaw i filmów obejmujących zagadnienia sztuki XX w., począwszy od przełomu wieków, poprzez działania awangardy, do współczesności.

Anna Gawryś – studiuje anglistykę na UW. Interesuje się malarstwem. Dla własnej przyjemności rysuje, fotografuje, chodzi po górach. Mieszka w Pruszkowie.


 <– Spis treści numeru