PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 39

NOTY O AUTORACHMaria Barbasiewicz — historyk; pracuje w Ośrodku Dokumentacji Zabytków jako sekretarz redakcji „Ochrony Zabytków”. Na łamach „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” (29/30, 2000 r.) opublikowała teksty: „Mazowsze” w Karolinie oraz Pszczelin w nr 38.

Wojciech Dudzik – ur. w 1959 roku. Teatrolog i kulturoznawca, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1999 uczył języka polskiego i wykładał literaturę polską na uniwersytecie w Tybindze (Niemcy). Autor prac o teatrze publikowanych w Polsce i Niemczech. Współpracuje z miesięcznikami „Dialog” i „Twórczość”. Autor książki Wieża Hölderlina i inne miejsca. Wydawnictwo Sic! Warszawa 2000.

Hanna Gradkowska – ur. w Podkowie Leśnej. Biolog, nauczycielka w podkowiańskiej szkole KIKu.

Hermann Hesse – (1877-1962). Pisarz niemiecki, od 1919 roku mieszkający stale w Szwajcarii. Wśród książek przetłumaczonych na język polski są między innymi: Wilk stepowy, Narcyz i Złotousty, Gra szklanych paciorków. Laureat nagrody Nobla w 1946 roku.

Magdalena Hniedziewicz - ur. w Warszawie. Krytyk sztuki. Redaktor naczelna kwartalnika „POKAZ”.

Łada Juras-Dudzik – filolog, współpracuje z kilkoma warszawskimi oficynami wydawniczymi jako redaktor merytoryczny, tłumaczy z francuskiego i niemieckiego, w 2000 roku prezentowała w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku wystawę swoich patchworków.

Marzena Kozanecka-Zwierz – ur. w roku 1975. Ukończyła studia historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie pracownik Muzeum w Łowiczu.

Krzysztof Meisner – ur. w 1928 roku w Warszawie. Inżynier mechanik, artysta plastyk, dr nauk humanistycznych, profesor Politechniki Koszalińskiej. W PMK publikował wielokrotnie swoje teksty.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 roku w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikował m.in. leksykon muzyczny – Muzyka w sferze myśli oraz eseje Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Jarosław Marek Rymkiewicz – ur. w roku 1935 w Warszawie. Profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest poetą, prozaikiem i tłumaczem. Mieszka od 1995 r. w Milanówku.
„Podkowiański Magazyn Kulturalny” drukował na swych łamach wiersze, które weszły do tomu Znak niejasny baśń półżywa (1999), fragmenty książek: o Mickiewiczu, Leśmianie, Słowackim oraz rozmowę Bohdana Pocieja z poetą o związkach poezji z muzyką.
Wiersz „Stary kapelusz, plecak, wiatr, nocny wędrowiec” z tomu Zachód słońca w Milanówku,
Bohdan Pociej o Jarosławie Marku Rymkiewiczu.


 <– Spis treści numeru