PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 72

Noty o autorach


Andrzej Brochocki — architekt. W Podkowie Leśnej mieszkał do roku 1967. W młodości związany z kabaretami studenckimi (m.in. Hybrydy). Publikował wiersze w „Kierunkach” i „Poezji”. Jednym z pierwszych recenzentów jego twórczości był Jarosław Iwaszkiewicz.

Ewa Cieślak — kustosz w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Wojciech Dudzik — teatrolog i kulturoznawca. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Mieszka w Brwinowie.

Julia Krysiak, Kalina Sobczyńska — polonistki, nauczycielki języka polskiego.

Anna Piotrowska-Osękowa — ur. 1935 w Warszawie, plastyk, architekt wnętrz, członek Okręgu Warszawskiego ZPAP. Autorka tekstów z dziedziny sztuk plastycznych i architektury, współautorka (z Andrzejem Osęką) książki Styl „expo” (1970).

Wojciech Skarbek-Wojczyński — ur. 1955, historyk sztuki, nauczyciel języków, autor tekstów. Mieszka w Zakopanem.

Jędrek Walc — ur. 1977 w Warszawie, studiował pedagogikę na UW, a następnie ukończył Studium Europy Wschodniej. Zapalony podróżnik, szczególnie zainteresowany Rosją i krajami byłych demokracji ludowych. Od kilku lat pracuje jako tłumacz.

Beata Wróblewska — polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W salonie i Arkadii (1988), tomików poetyckich Zeszyt rodzinny i Słuchając czasu (2004, 2013) oraz utworów dla dzieci. Z PMK współpracuje od pierwszego numeru.
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru