PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 66


Tomas Tranströmer

Łuki romańskie

We wnętrzu ogromnego kościoła romańskiego cisnęli się turyści.
Rozpościerało się sklepienie za sklepieniem bez prześwitu.
Drgało kilka płomyków świec.
Objął mnie anioł bez twarzy
i zaszeptał przez całe ciało:
„Nie wstydź się tego, że jesteś człowiekiem, bądź dumny!
W twoim wnętrzu otwiera się sklepienie za sklepieniem bez końca.
Nigdy nie będziesz gotowy i tak jest słusznie”.
Byłem ślepy od łez
i wyprowadzono mnie na buzującą od słońca piazzę
wraz z Mr i Mrs Jones, Panem Tanaką i Signorą Sabatini


przełożył Leonard Neuger


Wiersz pochodzi z tomu För levande och döda (Żywym i umarłym) z 1989 r. Publikowany tu przekład ukazał się po raz pierwszy w: Tomas Tranströmer, Późnojesienny labirynt, Oficyna Literacka, Kraków 1997.PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru