PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 63

Noty o autorachWojciech Dudzik – teatrolog i kulturoznawca, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Mieszka w Brwinowie.

Małgorzata Litwinowicz-Droździel – polonistka i lituanistka, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Jest autorką książki O starożytnościach litewskich poświęconej wyobrażeniom dawności i mitologizacji historii w XIX-wiecznej kulturze litewskiej. Jest też współtwórczynią „Studni O.”, grupy zajmującej się sztuką opowiadania.

Piotr Łopuszański – ur. w 1966 roku. Z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką, kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował m.in. w „Sztuce i Filozofii”, ” Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”. Autor książek: Sławni ludzie (1996), Leśmian (2000), Zofia i Boleslaw Leśmianowie (2005). W roku bieżącym, w wydawnictwie „Rytm” ukazała się jego książka Gustaw Holoubek, czyli filozof bycia.

Anna Piwkowska – poetka, recenzentka, eseistka. Wydała siedem tomików poetyckich. Za tomik PO otrzymała Wyróżnienie Fundacji Kościelskich. Autorka książki Achmatowa czyli kobieta, za którą otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. W 2007 roku w wydawnictwie Twój Styl ukazała się jej książka Ślad łyżwy. W ubiegłym roku Znak wydał tomik jej wierszy Farbiarka. Anna Piwkowska uczy w społecznym gimnazjum w Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 roku w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego, w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Od 1995 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie.

Stanisław Włostowski – nauczyciel jęz. polskiego, metodyk WOM w Opolu, należy do Strzelińsko-Wrocławskiego oddziału SNaP. <– Spis treści numeru