PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 61-62

Noty o autorach


Marek Czuku – ur. w 1960 roku w Łodzi, gdzie mieszka do tej pory. Z wykształcenia fizyk. Autor tomików poetyckich. Współredaguje dwumiesięcznik „W kręgu literatury” i internetowy miesięcznik „ poetica”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wojciech Dudzik – teatrolog i kulturoznawca, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Mieszka w Brwinowie.

Anna Liscar – urodziła się i mieszka w Zakopanem. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1981 roku pracuje w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Kieruje Biblioteką Muzeum Tatrzańskiego i zajmuje się redagowaniem wydawnictw muzealnych. Od 1986 roku maluje na szkle.

Ewa Matuszewska w latach dziewięćdziesiątych dziennikarka „ Tygodnika Solidarność”, później „Urody”. Autorka książek o wybitnych polskich alpinistach i himalaistach: Wandzie Rutkiewicz (Na jednej linie, Karawana do marzeń i Uciec jak najwyżej) oraz Andrzeju Zawadzie (Lider). Współpracowała z „Tygodnikiem Podhalańskim”, obecnie z kwartalnikiem „Tatry” wydawanym przez Tatrzański Park Narodowy. Mieszka w Zakopanem.

Piotr Muldner-Nieckowski ur. w 1946 roku w Zielonej Górze. Pisarz, lekarz, językoznawca. Od 2000 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anna Piwkowska – poetka, recenzentka, eseistka. Wydala siedem tomików poetyckich. Za tomik PO otrzymała Wyróżnienie Fundacji Kościelskich za rok 2002. Autorka książki Achmatowa czyli kobieta, za którą otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. W 2007 roku w wydawnictwie Twój Styl ukazała się jej książka Ślad łyżwy. W bieżącym roku Znak wydał tomik jej wierszy Farbiarka. Anna Piwkowska uczy w społecznym gimnazjum w Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 roku w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego, w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Od 1995 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie.

Janusz Radziejowski – pracował w latach 1981-89 w Instytucie Kształtowania Środowiska, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Ochrony Przyrody i Krajobrazu (a także przewodniczącego Komisji Zakładowej, a później TKZ „S”). W latach 1997-2001 był wiceministrem ochrony środowiska i głównym negocjatorem odpowiedzialnym za ochronę środowiska w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Obecnie pracuje we Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Jest przewodniczącym Rady Miasta Podkowa Leśna.

Krzysztof Sąsiadek – ur. w 1944 roku we Wrocławiu. Architekt. Od trzydziestu lat mieszka w USA. Współpracuje z Biblioteką Polską w Waszyngtonie.

Wojciech Skarbek-Wojczyński – ur. w 1955 roku w Warszawie, choć od wielu pokoleń związany z Zakopanem. Historyk sztuki. Zajmuje się sztukami plastycznymi i muzyką dwudziestolecia międzywojennego na szerszym tle europejskim.

Kalina Sobczyńska – ur. w 1958 roku. Absolwentka Wydziału polonistyki UW, nauczycielka polskiego w Piastowie.

Igor Strojecki zajmuje się historią własnej rodziny, gromadzi zdjęcia, dokumenty i różnego rodzaju pamiątki, przywraca pamięć o swoich niezwykłych przodkach (m.in. Elżbiecie Barszczewskiej, Leonie Barszczewskim czy Julianie Ochorowiczu). Inicjator i współuczestnik licznych wystaw. Autor kilkudziesięciu prelekcji w licznych placówkach kulturalnych, muzealnych i genealogicznych (m.in. w Warszawie, Siedlcach, Gdańsku, Częstochowie, Lublinie, Zamościu, Warcie, Wrocławiu). jako członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego chciałby zachęcić innych do odkrywania własnych korzeni.

Piotr Wojciechowski – ur. w 1938 roku w Poznaniu. Prozaik, reżyser, krytyk filmowy, publicysta. Stały felietonista miesięcznika „Więź”.

Izabela Górnicka-Zdziech – ur. w Warszawie w 1974 roku. Jest dziennikarką. W dorobku literackim ma dwa tomiki wierszy: Sianokosy (1994) i Ucho igielne (1996), a także książki, między innymi: Rozmowy pod niebem (2003) i Czas świadectw. Drogi do Boga (2005).

 <– Spis treści numeru