PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 58-59

KronikaW 2008 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski otrzymała Joanna Walc.

Pan Stanisław Rumianek, jesienią tego roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brwinowa.

Książka Jarosława Marka Rymkiewicza Wieszanie otrzymała Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za rok 2007.

15 września w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwarto wystawę Kameleonowy Karol Frycz w Małych Salach Muzeum Teatralnego. Karol Frycz (1877-1963) – scenograf, reżyser, malarz – był współzałożycielem Zielonego Balonika, autorem dekoracji i kostiumów dla teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatru Polskiego w Warszawie i Teatru Narodowego. Uznany za twórcę nowoczesnej scenografii polskiej.

11 października w gościnnych pomieszczeniach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej, otwarto wystawę rzeźb stworzonych przez osoby głuchoniewidome. 40 eksponowanych rzeźb wykonanych zostało w glinie podczas plenerów rzeźbiarskich organizowanych od 1990 roku przez TPG dla osób głuchoniewidomych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku koło Radomia.

22 października w Instytucie Sztuki UJ na comiesięcznym spotkaniu Stowarzyszenia Historyków Sztuki Anna Baranowa wygłosiła referat zatytułowany Ród i dom. Fragment biografii Piotra Potworowskiego z okazji 120. rocznicy urodzin artysty. Przypominamy, że w wykładzie O powinności. Józef Czapski i Piotr Potworowski (PMK nr 3/51, 2006) autorka porównuje losy i osobowości tych dwóch wielkich artystów.

Od 6 do 26 października W Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów trwał IX Festiwal Muzyczne Konfrontacje pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta- Ogrodu Podkowa Leśna. Festiwal, w tym roku zatytułowany Na pograniczu kultur polskiej i ukraińskiej, w ośmiu spotkaniach, w różnorodnej formie (wykładów, wystawy, koncertów instrumentalnych i wokalnych) zwracał uwagę na współistnienie i przenikanie się kultur. Ostatnim spotkaniem Festiwalu był recital Oleny Leonenko, pieśniarki i kompozytorki, od 1990 roku stale mieszkającej w Polsce.

17 października w wyniku współpracy PMK z biblioteką podkowiańską odbyło się spotkanie autorskie z Markiem Czuku (jego wiersze drukowaliśmy w nr. 47 i 51 PMK). Rozmowa z autorem (ur. w roku 1960) dotyczyła m.in. doświadczeń pokoleniowych, wierszy rozprawiających się z mitem lepszego świata na antypodach, pięknie budowanych obrazów Julii Hartwig, kryteriów oceny poezji. Na pytanie, czego on (fizyk z wykształcenia) szuka w poezji, Marek Czuku odpowiedział: oryginalnych, ponadczasowych wartości literackich, a przede wszystkim iskry Bożej.
Według autora literatura jest takim żywiołem, który potrafi – nie wiadomo kiedy – unieważniać misternie tkane sieci i struktury.

Spotkanie prowadziła Beata Wróblewska.

16 listopada w Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów, w cyklu Akademia Słowa i Dźwięku, Tomasz Burek i Andrzej Nowakowski rozmawiali o Zbigniewie Herbercie. W drugiej części spotkania odbył się recital jazzowy Adama Makowicza.
Książki

Anna Kowalska, Dzienniki 1927-1969, wyd. Iskry, Warszawa 2008.

Ewa Matuszewska, Festiwalowych wspomnień czar, Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane 2008.

Marian Ośniałowski, Wiersze i proza, Dorand, Starachowice 2008. Książka ukazała się dzięki wspólnej inicjatywie rodziny poety i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów – miejsca urodzenia Ośniałowskiego. Zbiór utworów zawiera wybór z tomiku KontrastySuita cygańska, wiersze rozproszone (wśród nich także przekłady poezji francuskiej), prozę i kartki z dziennika. Ksawery Jasieński, siostrzeniec poety, w słowie wstępnym, przypomina czytelnikowi jego biografię, publikuje też tekst Ośniałowskiego o własnych inspiracjach poetyckich znajdujący się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. PMK wielokrotnie publikował utwory Ośniałowskiego, wiersze i fragmenty dziennika, faksymile wierszy i dokumentacje fotograficzną oraz rozmowy z osobami, które go pamiętały (nr. 1/8 1995, 4/11 1955, 1/12 1996, 2/13 1996, 1-2/49-50 2006).

Jarosław Marek Rymkiewicz, Kindreszenen, wyd. Sic!, Warszawa 2008.

Jaśmina Strzelecka, Najpiękniejszy kwiat Podhala,wyd. drugie, wyd. AULA, Podkowa Leśna 2008.

Larysa Zajączkowska-Mitznerowa, Powieść życia. Dzienniki i wspomnienia, wyd. Adam marszałek, Toruń 2008.

Anna Żukowska-Maziarska, Filip Earl Steele, Przewodnik po Podkowie Leśnej. Uaktualniona wersja polska i angielskojęzyczna, TPM-OPL, Podkowa Leśna 2008.
 <– Spis treści numeru