PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 58-59

Noty o autorachWitold Bartoszewicz – ur. w 1948 r. we Wrocławiu. Z wykształcenia etnolog, z zawodu socjolog. Kieruje Zakładem Badań Statystycznych w Instytucie Turystyki. Mieszka w Brwinowie.

Leszek Engelking – ur. 1955 r. w Bytomiu. Poeta, nowelista, krytyk literacki, literaturoznawca, tłumacz. Jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Za przekład powieści Jáchyma Topola Siostra wyróżniony nagrodą „Literatury na Świecie” 2003.

Bożena Fabiani – absolwentka Wydziału Historycznego UW, doktor nauk humanistycznych. Długoletnia wykładowczyni historii kultury na Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie na emeryturze. Autorka książek z dziedziny varsavianistyki (Warszawski dwór Ludwiki Marii; Życie codzienne na Zamku królewskim za Wazów), popularnonaukowej książki o Rzymie (Muszę i Rzym zobaczyć...), a także ponad 200 gawęd o malarzach w dawnych wiekach, wygłaszanych w programie II Polskiego Radia. Tłumaczka (z włoskiego) literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

Oskar Koszutski – historyk, muzealnik, regionalista. Z Podkową Leśną związany od ponad 40 lat. Twórca i wieloletni dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Obecnie specjalista ds. dokumentacji, archiwizacji i historii Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich „Pałacyk- Kasyno” w Podkowie Leśnej.

Anna Maria Leśniewska – historyk sztuki, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, kurator wielu wystaw poświęconych sztuce nowoczesnej, m.in. w Zachęcie, w Muzeum Narodowym w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Sztuki w Krakowie.

Federico García Lorca (1898-1936) – hiszpański poeta i dramaturg. Zajmował się także muzyką i rysunkiem. Wiele jego utworów, zarówno wierszy jak i dramatów, zostało wydanych w Polsce. Zginął w czasie wojny domowej rozstrzelany przez zwolenników Franco.

Anna Łukasiewicz – urodzona i wychowana na warszawskim Powiślu. Z wykształcenia ekonomista. Pomysłodawca i koordynator aktualnie realizowanych przez stowarzyszenie Związek Podkowian projektów edukacji filmowej „KLAPS – Filmowa Podkowa” i edukacji dorosłych przez sztukę. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Od 15 lat mieszkanka Podkowy Leśnej.

Ewa Matuszewska – w latach 90. dziennikarka „Tygodnika Solidarność”, później „Urody”. Autorka książek o wybitnych polskich alpinistach i himalaistach – Wandzie Rutkiewicz (Na jednej linie, Karawana do marzeńUciec jak najwyżej) oraz Andrzeju Zawadzie (Lider). Współpracowała z „Tygodnikiem Podhalańskim”, obecnie z kwartalnikiem „Tatry”, wydawanym przez Tatrzański Park Narodowy. Mieszka w Zakopanem.

Adam Milczyński Kaas – urodził się w Wielkopolsce i tam w roku 1939, w Kościanie, zdał maturę. Studia uniwersyteckie odbywa po wojnie w Niemczech Zachodnich i w Madrycie, gdzie uzyskuje dyplom architekta. Swój zawód uprawia w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. W roku 1973 zostaje zaproszony do Szkoły Architektury Uniwersytetu Nawarra w Pampelunie, gdzie do dziś jest profesorem.

Piotr Mitzner – ur. w 1955 r. Historyk literatury i teatru, poeta. W latach 80. związany z drugim obiegiem wydawniczym. 1993-1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Ostatnio wydał tom esejów Gabinet cieni (2007) oraz tomy poetyckie: Podmiot domyślny (2007) i Dom pod świadomością (2008).

Bohdan Pociej – ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego, w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Od 1995 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie.

Marta Subko – studiuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i w Instytucie Kultury Polskiej. Mieszka w Podkowie.
 <– Spis treści numeru