PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 54-55

Mevlana Celaleddin Rumi

Niech cię widzą, kim jesteś

W miłosierdziu wielkodusznym bądź słońcem.
Wstyd podły skrywając bądź nicą.
W dawaniu szczodrym bądź rzeką.
W czarnej złości bądź śmiercią.
W łagodnej skromności bądź ziemią.
Niech Cię widzą, kim jesteś lub bądź, kim Cię widzą.

Osiemset lat temu, 30 września 1207 roku w Belh, miejscowości w Horasanie, na terenie obecnego Afganistanu, przyszedł na świat Celaleddin Rumi, zwany Mevlaną – chyba najsłynniejszy filozof, poeta i mistyk ówczesnej Anatolii. Dziś przyznają się do niego zarówno Turcy, jak i Persowie.

W Anatolii w X wieku zakorzenił się islam. Mevlana świetnie odnalazł się w  społeczności wędrownych derwiszów – ubogich mędrców i mistyków. Był dwa razy żonaty, miał pięcioro dzieci. Z czasem skupiał wokół siebie całe rzesze wiernych. Zakon, który założył, jest największym z istniejący zakonów szyickich.

Wirujący tancerze w białych szatach, kręcąc się przy subtelnych dźwiękach neju, wpadają w trans, który ma ich przybliżać do poznania istoty Boga. Derwisze wirując, wznoszą ręce – otwarta prawa dłoń wskazuje Niebo, a lewa, opuszczona, to co na dole, doczesny świat ludzi.

W czasach, gdy żył Mevlana, większa część Anatolii znajdowała się pod panowaniem Turków seldżuckich, mających stolicę w Konyi, mieście niegdyś greckim (Ikonium), obecnie należącym do Turcji. Objęte hojnym patronatem władcy Alaeddina Keykobada, stało się ono ośrodkiem sztuk i nauki, przeżywając swój złoty okres. Tam też powstało centrum mevlevitów, czynne po dziś dzień. Celaleddin Rumi zmarł w niedzielę 17 grudnia 1273 roku. Dzień jego śmierci wierni uznają za moment ponownych narodzin, bowiem odejście z ziemskiego padołu to jednocześnie odrodzenie w miłości, połączenie z Allachem, którego miłował całym sobą. Kochał i uczył miłości do Boga i ludzi. Pytany, czym jest to uczucie, odpowiadał: „Bądź jak ja i wiedz, że czy światło, czy ciemność, bez Niej nie pojmiesz całości”. Mawiał także: „Po naszej śmierci nie szukajcie naszych cmentarzy! Miejsce naszego spoczynku jest w sercach ludzi”. Jego filozofia ma głęboki humanistyczny sens.
UNESCO ogłosiło rok 2007 rokiem Mevlany.


Anna Sobczak <– Spis treści numeru