PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 54-55

KronikaMilanówek

15.09 – tegoroczny festiwal „Otwarte Ogrody” rozpoczął wieczór poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Wiersze z tomu Zachód słońca w Milanówku czytali Agata Meiluté, Mariusz Bonaszewski, Maciej Wyczański. Utwory Franciszka Schuberta grał Kwartet Prima Vista. Wspaniale wyreżyserowane widowisko dostarczyło wielu przeżyć estetycznych najwyższej próby, a wszystko to w pięknej scenerii starodawnych dębów i architektury z początku ubiegłego wieku gościnnego ogrodu willi „Emanów” państwa Bożeny i Macieja Utratów. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

16.09 – w ogrodzie Małgorzaty i Włodzimierza Pomiernych obejrzeliśmy wystawę prac malarskich architekta wnętrz Pawła Jesionowskiego. W towarzyszącym wystawie druku Danuta Kołwzan- Nowicka napisała: Prace jego cechuje pewność dążenia do uładzenia prezentowanej rzeczywistości, świadome porządkowanie pozornego chaosu otaczającego świata, do wyciszenia emocji: Charakterystyczne dla Jego malarstwa są relacje barw z jednej gamy, za to bogate w odcieniach.

Otrębusy

15.09 – Muzeum Sztuki Ludowej otwarło niezwykle interesującą wystawę fotogramów i zabytków zatytułowaną Krzyże i kapliczki państw słowiańskich, Litwy i Rumunii. Autorzy obiektów to twórcy ludowi z Ukrainy, zdjęć – historyk sztuki i dwaj etnolodzy. Dodatkowo obejrzeć można było zdjęcia dokumentujące pracę konserwatorską Krystyny Antoniak: czyszczenie, rekonstruowanie fragmentów, odtwarzanie polichromii kapliczek przydrożnych w powiecie nowotarskim.

Podkowa Leśna

14.09-21.10 – Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów oraz Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk zapraszało na VIII Festiwal Muzyczne Konfrontacje – muzykę Chopina, Szymanowskiego i Lutosławskiego. Koncertom (było ich w sumie osiem) towarzyszyła wystawa planszowa Karol Szymanowski 1882 1937 udostępniona przez Bibliotekę Narodową.

Pierwszym koncertem – Góralskie inspiracje w muzyce Karola Szymanowskiego w wykonaniu zespołu Trebunie Tutki – zainaugurowano w Podkowie festiwal „Otwarte Ogrody”.Książki

Piotr Mitzner, Gabinet cieni, Zeszyty Literackie, Warszawa 2007
Beata Wróblewska, Jabłko Apolejki, STENTOR, Warszawa 2007

?Odznaczenia

11 listopada ksiądz kanonik Leon Kantorski otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.
Ksiądz kanonik Leon Kantorski sprawował funkcję proboszcza w parafii Podkowa Leśna od roku 1964 przez 27 lat. W roku 1991 przeszedł na emeryturę. Kapituła Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu wyróżniła Go Odznaką „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”.
Uchwałą Rady Miasta z 4 kwietnia 1991 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Podkowa Leśna.
W 1997 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 <– Spis treści numeru