PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 54-55

Noty o autorachMałgorzata Baranowska – ur. w Krakowie. Poetka, pisarka, krytyk i historyk literatury. Autorka kilku tomów wierszy, książek o poezji Wisławy Szymborskiej, utworów dla dzieci, a także Pamiętnika mistycznegoPrywatnej historii poezji.

Teresa Bartoszewicz – ur. w 1985 r. Absolwentka szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej i I SLO przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Studiuje socjologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Witold Bartoszewicz – ur. w 1948 r. we Wrocławiu. Z wykształcenia etnolog, z zawodu socjolog. Kieruje Zakładem Badań Statystycznych w Instytucie Turystyki. Mieszka w Brwinowie.

Andrzej Brochocki – architekt. W Podkowie mieszkał od urodzenia do 1967 roku. W młodości związany ze studenckimi kabaretami, m.in. „Hybrydy”. W 2003 roku wydał tomik poezji pt. Wiersze z trudem zebrane w oficynie „ogme.pl”.

Tadeusz Gadacz, dr hab. – ur. w 1955 r. w Krakowie. Filozof i religioznawca. Uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, kierownik katedry filozofii Collegium Civitas, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Zajmuje się m.in. historią filozofii XX wieku i filozofią Boga. Napisał m.in. Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha oraz O umiejętności życia.

Remigiusz Grodzicki – ur. w 1976 r. Historyk, absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wnuk Józefa Regulskiego, administratora rodzinnego majątku „Zarybie” w przedwojennej Podkowie Leśnej.

Anna Kalinowska – ekolog, dr nauk przyrodniczych, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

Małgorzata de Latour-Abdalla – przez wiele lat przebywała w krajach Afryki północnej. Obecnie mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ewa Matuszewska – w latach 90. dziennikarka „Tygodnika Solidarność”, później „Urody”. Autorka książek o wybitnych polskich alpinistach i himalaistach: Wandzie Rutkiewicz (Na jednej linie, Karawana do marzeń Uciec jak najwyżej) oraz Andrzeju Zawadzie (Lider). Współpracowała z „Tygodnikiem Podhalańskim”, obecnie z kwartalnikiem „Tatry” wydawanym przez Tatrzański Park Narodowy. Mieszka w Zakopanem.

Urszula Makowska – absolwentka historii sztuki na UW. Od roku 1986 pracuje w Instytucie Sztuki PAN w zespole „Słownika artystów polskich”. Współpracuje z wydawnictwem „SAUR. Allgemeines Kunstler-Lexikon” jako autorka biogramów artystów polskich XIX i XX wieku. Zajmuje się głównie sztuką polską przełomu XIX i XX wieku.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego. W 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Od 1995 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie.

Maria Przybylska – aktorka, recytatorka, poetka. Autorka i wykonawczyni monodramów (m.in. o Norwidzie). Od 1990 roku ukazało się sześć tomików jej wierszy.

Anna Sobczak – ur. w 1975 r. w Zambrowie. Studiowała turkologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest tłumaczką literatury tureckiej.

Mikołaj Sobczak – ur. w 1974 r. w Warszawie. Turkolog, politolog, tłumacz. W latach 2005-2007 był konsulem polskim w Stambule.
 <– Spis treści numeru