PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 52

KronikaGrodziski chór „Bogorya” jest laureatem prestiżowych nagród tego roku. Otrzymał złoty dyplom i został zwycięzcą w kategorii chórów młodzieżowych o głosach równych na V Międzynarodowym Konkursie Chórów im. Roberta Schumanna w Zwickau. Otrzymał również I miejsce na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w kategorii młodzieżowych chórów jednorodnych.

Literacką Nagrodę Europy Środkowej „Angelus” przyznaną przez miasto Wrocław i wydawcę dziennika „Rzeczpospolita” otrzymał Jurij Andruchowycz za powieść Dwanaście kręgów wydaną przez wydawnictwo Czarne. Jury, któremu przewodniczyła Natalia Gorbaniewska, wyłoniło zwycięzcę spośród siedmiu nominowanych do nagrody książek: Każdy przyniósł, co miał najlepszego Mieczysława Abramowicza, Dwanaście kręgów Jurija Andruchowycza, Spokój Atilli Bartisa, Białe na czarnym Rubena Gallego, Warunek Eustachego Rylskiego, Czasy kóz Luana Starovy i Na przykładzie mojego brata Uwe Timma.
W 2002 roku, w numerze 35/36, PMK opublikował opowiadanie Jurija Andruchowycza Treffpunkt Germaschka w przekładzie Renaty Rusnak.

19 listopada w Muzeum w Stawisku, z okazji wydania 50 numerów Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, spotkali się autorzy, czytelnicy i sympatycy pisma. Organizatorami spotkania byli: Stawiski Klub Pań i redakcja Magazynu.

W tym roku zmarli: Stefan Woyda, dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie i Krystiana Robb–Narbutt, malarka i poetka. Do wspomnień o nich powrócimy w kolejnych numerach PMK.

 <– Spis treści numeru