PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 52

NOTY O AUTORACHMarek Chaczyk – ur. w 1958 r. w Warszawie. Uprawia twórczość w zakresie rysunku, grafiki książkowej i plakatu.

Jolanta Dąbrowska – polonistka. Nauczycielka w szkole podstawowej i gimnazjum Klubu Inteligencji Katolickiej w Podkowie Leśnej

Maria Duszka – absolwentka bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w bibliotece szpitalnej w Sieradzu. Należy do krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Założycielka i opiekunka Koła Literackiego „Anima”. Jako dziennikarka współpracuje z łódzkim miesięcznikiem kulturalnym „Kalejdoskop”. Autorka sześciu tomików poetyckich. Publikowala m.in. w „Tyglu Kultury”, „Metaforze”, „ Przekroju”, „Poezji Dzisiaj” oraz w Stanach Zjednoczonych w czasopiśmie „Modern Haiku” i w antologii Contemporary writers of Poland.

Waldemar Grabowski – ur. w 1957 r., absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor historii. W latach 1981-2001 pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, od 2001 r. główny specjalista w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Autor publikacji: Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj (Warszawa 1995), Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945 (Warszawa 2003), Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991 (Warszawa 2005). Obecnie przygotowuje do druku monografie: Szefostwo Biur Wojskowych KG ZWZ–AK oraz Ministerstwo Informacji i Dokumentacji 1939–1990. Mieszka w Warszawie.

Stanisław Kowalczyk – ur. w Tule w 1917 r. Od 1920 r. mieszkał w Pruszkowie. Do wybuchu wojny student polonistyki. Debiutował jako prozaik w „Kuźni Młodych” w 1934 r. Od 1943 r. pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Rozstrzelany w Otrębusach 23 sierpnia 1944 r.

Sylwia Kozień – ur. w 1979 r. w Krakowie. Polonistka. Redaktorka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Mieszka w Warszawie.

Alicja Matracka–Kościelny – muzykolog. Kustosz w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Bohdan Pociej – ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. jego leksykon Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego. W 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Mieszka w Podkowie.

Klaudia Rogowicz – ur. w 1987 r., autorka debiutanckiego tomiku poezji Życie do wynajęcia. Jej wiersze były tłumaczone na język łotewski i słoweński. Publikowała m.in. w: „Nowej Okolicy Poetów”, „Parnasiku”, „Czasie Kultury”, „Akancie”. Mieszka w Dąbrowie Górniczej.

Piotr Mitzner – ur. w Warszawie w 1955 r. Teatrolog, poeta, pisarz, tłumacz. w latach 1993–1999 dyrektor ośrodka kultury „ Koło Podkowy”. Od 1999 pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury w 2000r.

Krzysztof Sąsiadek – ur. w 1948 r. we Wrocławiu. Architekt. Od trzydziestu lat mieszka w USA. Współpracuje z Biblioteką Polską w Waszyngtonie.

Kalina Sobczyńska – ur. w 1958 r., absolwentka Wydziału Polonistyki UW, nauczycielka polskiego w Piastowie.

Wojciech Skarbek–Wojczyński – ur. w 1955 r. w Warszawie, choć od kilku pokoleń związany z Zakopanem. Historyk sztuki. Zajmuje się sztukami plastycznymi i muzyką 20–lecia międzywojennego na szerszym tle europejskim. <– Spis treści numeru