PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 51

KronikaRocznica Powstania Węgierskiego

22 października 2006 roku w Podkowie Leśnej obchodziliśmy uroczyście 50. rocznicę Powstania Węgierskiego 56 roku. Dlaczego w Podkowie? Sądzimy, że zamieszczone teksty dadzą odpowiedź na to pytanie, przypomną związki naszego miasta z Węgrami z czasów wojny i te bardziej współczesne. Warto pamiętać, że w tutejszym kościele, w 1986 roku, w 30. rocznicę powstania została odprawiona uroczysta Msza Św. Wówczas ks. Leon Kantorski poświęcił pierwszą w tej części Europy tablicę upamiętniającą Węgrów poległych i zamordowanych w 1956 roku. Współorganizatorem uroczystości oprócz Urzędu Miasta i parafii kościoła pw. św. Krzysztofa, jest Wspólnota Węgrów w Polsce, której przewodniczy Ákos Engelmayer – od jedenastu lat mieszkaniec Podkowy.

Zachęcamy do przejrzenia wydanego w 2001 roku Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, nr 2(33), w którym zamieściliśmy wiersze Istváana Kovacsa i eseje o związkach polsko-węgierskich w historii i kulturze.

Pamięci Ryszarda Siwca

4 września 2006, w dniu święta narodowego Słowacji, ambasador tego kraju, Frantisek Ruzicka przyznał Order Białego Podwójnego Krzyża in memoriam Ryszardowi Siwcowi na ręce syna – Wita Siwca. Złożono również wieńce na Stadionie Dziesięciolecia przy tablicy pamiątkowej poświęconej Ryszardowi Siwcowi. Tam właśnie, 8 września 1968 roku, w obecności stutysięcznego tłumu oblał się on rozpuszczalnikiem i podpalił, protestując w ten sposób przeciwko interwencji w Czechosłowacji. Wyciszono wówczas wszelkie informacje o tym zdarzeniu. Dopiero film „Usłyszcie mój krzyk” Macieja Drygasa zrealizowany w 1991 roku przywrócił pamięć o czynie Ryszarda Siwca. Kwiaty pod tablicą złożyli: marszałek Sejmu Marek Jurek, Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga, ambasador Republiki Słowackiej Frantisek Ruzicka i Charge d'affaires Republiki Czeskiej Jan Tomasek.* * *Beata Wróblewska została Laureatką Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego za powieść dla dzieci Małgosia z Leśnej Podkowy (Wydawnictwo Egmont, Warszawa 2005).
Nagrodę tę ustanowiono w 1994 roku, dla pisarzy polskojęzycznych, autorów tekstów literackich przeznaczonych dla dzieci młodszych. Celem nagrody jest utrwalanie najwartościowszych pozycji powstałych w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Warunkiem jest by książka była napisana z humorem i przedstawiała wiarę w prymat dobra.
Organizatorem nagrody była Fundacja „Książka dla Ducha” a od 2004 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu. Program nagrody finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wśród laureatów z lat poprzednich są m.in.: Piotr Wojciechowski, Joanna Olech i Anna Onichimowska.

Tadeusz Konwicki otrzymał Nagrodę im. Cypriana Norwida przyznawaną przez samorząd województwa mazowieckiego za „wkład jaki wniósł do polskiej spuścizny narodowej”.

Nowe książki:
Grażyna Zabłocka, Kościół pw. św. Krzysztofa. Zarys historyczny, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Miasta–Ogrodu Podkowa Leśna 2006.
 <– Spis treści numeru