PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 51

NOTY O AUTORACHAnna Baranowa – ur. w 1959 roku w Dobromile na Ukrainie. Historyk sztuki i krytyk; kuratorka wystaw; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Stowarzyszenia Historyków Sztuki (członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SHS). W latach 2004 i 2006 stypendystka Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury RP. Publikuje w wielu czasopismach („Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Zeszyty Literackie”, „Dekada literacka”, „Twórczość”, „Art.&Business”, „Wiener Journal”). Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marek Czuku – ur. w 1960 r. w Łodzi, gdzie mieszka do tej pory. Z wykształcenia fizyk. Autor siedmiu tomików poetyckich; współredaguje dwumiesięcznik W kręgu literatury i internetowy miesięcznik Poetica. Należy do SPP.

Akos Engelmayer – ur. w 1938 roku w Szeged. Etnograf, dziennikarz. Ambasador Republiki Węgier w latach 1990-1994. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Studium Wschodniego Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Podkowie.

Krystyna Golińska-Engelmayer – architekt. Interesuje się historią. Mieszka w Podkowie.

György Gömöri – ur. w 1934 w Budapeszcie. Studiował polonisykę i hungarystykę. Opuścił Węgry w 1956 roku, po stłumieniu powstania. Studia ukończył w Londynie i Oxfordzie. Ponad trzydzieści lat wykładał literaturę polską i węgierską na uniwersytecie w Cambridge. Wydał wiele zbiorów wierszy. Historyk i badacz literatury, komparatysta, autor jedynej anglojęzycznej monografii Cypriana Kamila Norwida.

Jadwiga Juczkowicz – ur. w 1985 roku. Studiuje na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Kultury Polskiej. Mieszka w Podkowie.

Anna Maria Leśniewska – historyk sztuki, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, kuratorka wielu wystaw poświęconych sztuce nowoczesnej, m.in. w Zachęcie, w Muzeum Narodowym w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Sztuki w Krakowie.

Piotr Łopuszański – ur. w 1966 r. Z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką i kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w wielu pismach, m.in. „Sztuce i Filozofii”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”. Autor książek: „Sławni ludzie” (1996), „Leśmian” (2000), współautor pracy „U źródeł sensu: Leśmian, Hrabal, Schulz” (2003), „Zofia i Bolesław Leśmianowie” (2005). W 2001 r. był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Darek Milewski – informatyk. Mieszka w Podkowie Leśnej i w Bellevue, w stanie Washington.

Marta Subko – studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i w Instytucie Kultury Polskiej. Jest także uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera (gra na flecie poprzecznym i fortepianie). Mieszka w Podkowie.

Dariusz Śmiechowski – architekt, autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagrodzonych w konkursach) w kraju i za granicą. Wykładowca na warszawskiej ASP (Wydział Architektury Wnętrz). Członek międzynarodowej organizacji Playce zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP, stały współpracownik miesięcznika „Architektura – murator”. Mieszka w Milanówku.

Barbara Walicka – ur. w Podkowie Leśnej. Redaktorka, poetka, tłumaczka. W latach 1993-1999 redaktorka PMK. <– Spis treści numeru