PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 49-50Projekt w procesieProcesja. 1974

Dywan wielkanocny. 1974

Rzeźba dla ziemi. 1974

Krzyż nadziei. 1983

Rozczyn. 1987

Ścierki wizytek. 1988

Aleja spotkań. Strumień wzajemności. 2005

Most. Rzeźba spotkań. Spotkania na trakcie. 2006Oto niektóre stacje z pielgrzymowania Teresy Murak poprzez obszary przez jednych nazywane performance, przez innych sztuką ziemi, innych jeszcze światem ducha.

Poczynając od Procesji – przejścia artystki w płaszczu z rzeżuchy przez ulice Warszawy – swoje zamiary twórcze wyraża ona w powtarzających się cyklach działań. Poprzez słowa, którymi wyjawia intencje, dalej – fizyczne przygotowanie miejsca, na które składają się: geometryczne przeanalizowanie przestrzeni i jej kształtowanie, wreszcie zasiew ziaren, to znaczy włączenie natury w proces twórczy. Tworzywem dla niej są bowiem rośliny szybko kiełkujące jak rzeżucha, lecz także: trawa, hyzop, len, szałwia, roszpunka i mnogość innych, których szybki wzrost uzmysławia nam dynamizm przyrody i pozwala w powtarzanych uprawach dostrzec ekspozycję procesu życia, od kiełkowania do obumierania.

Teresa Murak uprawia więc ziemię. Kroczy przez pola kiełkującego ziarna. Sieje, mnoży, kultywuje. W 1976 roku Jan Stanisław Wojciechowski napisał w „Kulturze”: „pewna nieartystyczna idea i działalność zaczyna funkcjonować w kręgu sztuki”, zaś Andrzej Kostołowski we wstępie do katalogu (Teresa Murak, 1998) powiedział m.in., że plonem, który zbiera artystka „jest otwarcie naszych oczu na świat przyrody”.

Powtarzanie tych samych czynności w kolejnych projektach, daje odczucie uczestniczenia jakby w jednym i tym samym zdarzeniu o wielu wariantach, w rytuale odwołującym się do prapoczątków i odwiecznych praktyk. Fundamentalna prostota elementów: siew – ziarno, woda – życie, nadaje dziełom znaczenie nawiązujące do symboliki chrześcijańskiej i Pisma Świętego. Wiele jej realizacji powstało w kościelnych wnętrzach..

W sztuce Teresy Murak wszakże, jak w każdym misterium, istnieje bariera poznania. Uczestnicząc w pojedynczym zdarzeniu, można zobaczyć tylko zewnętrzną jego stronę, np. skopaną ziemię przy krawędzi wybetonowanych chodników, torebki z nasionami, siejbę, fotoreporterów, rozmowy w nielicznych grupach i chociaż jawi się tu artystka jakby postać antyczna, szafująca nasionami i wodą bogini życia, bez znajomości partytury dzieła niemożliwe albo trudne jest uchwycenie wszystkich wątków w nim zawartych. Wielowarstwowa struktura pracy dana jest więc nam w sekwencjach przybliżających zamiary artystki. Bo dzieło wymaga od nas uczestniczenia w ciągu wydarzeń, w doświadczaniu i przeżyciu idei „projektu w procesie”, skłania do próby przekroczenia wraz z twórcą owej bariery poznania.

Po działaniach Teresy Murak w przestrzeni wielkomiejskiej pozostają ślady w postaci poletek lnu (al. Niepodległości) czy kępy polnych kwiatów (most Poniatowskiego) bo – jak mówi artystka – Sztuka rodzi się w szczelinach rzeczywistości.Teresa Murak urodziła się w Kiełczewicach. W latach 1969/70 studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1970/76 malarstwo w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Tadeusza Dominika, potem Jana Tarasina, u którego obroniła dyplom. Jej pierwszy Zasiew powstał w 1972 roku.Zofia Broniek

murak
Teresa Murak

Droga. Most. Wzajemność, 2006 r.
Parafia pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie leśnej. Zasiew w wigilię 2 kwietnia.

Z archiwum Fundacji In situ
 <– Spis treści numeru