PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 47

NOTY O AUTORACH


Zbigniew Baran, historyk idei i krytyk, zajmuje się problematyką integracji sztuk. Wydał m.in.: Itaka Juliana Klaczki (1998), Apokalipsa i nadzieja, Portrety współczesne (2000), Opus lusławickie (2000), Korespondencja sztuk (2004).

Andrzej Brochocki, architekt, mieszkał w Podkowie do 1967 r. W młodości związany był ze studenckimi kabaretami. Wydał tomik Wiersze z trudem zebrane (2003).

Marek Czuku, ur. w 1960 r. w Łodzi, gdzie mieszka do tej pory. Z wykształcenia fizyk. Autor sześciu tomików poetyckich; ostatnio: Przechodzimy do historii (2001) i Którego nie napiszę (2003). Współredaguje dwumiesięcznik „W Kręgu Literatury” i internetowy miesięcznik „Poetica”. Należy do SPP.

Leszek Engelking, ur. 2 II 1955 r. w Bytomiu. Poeta, nowelista, krytyk literacki, literaturoznawca, tłumacz. Jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Za przekład powieści Jachyma Topola Siostra wyróżniony nagrodą „Literatury na Świecie” (2003). Mieszka w Brwinowie.

Piotr Łopuszański, ur. w 1966 r., z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką i kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w wielu pismach, m.in. „Sztuce i Filozofii”, „Pamiętniku Literackim”, „ Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”. Autor książek: Sławni ludzie (1996), Leśmian (2000), współautor pracy U źródeł sensu: Leśmian, Hrabal, Schulz (2003). W tym roku ukaże się w Wydawnictwie Literackim książka Zofia i Bolesław Leśmianowie. W 2001 r. był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jadwiga Piwońska geolog, w latach 1990–1998 burmistrz Podkowy Leśnej.

Bohdan Pociej, ur. w 1933 r. w Warszawie, muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1955 r. na łamach PMK publikowaliśmy m.in. leksykon muzyczny Muzyka w sferze myśli oraz eseje z cyklu Sylwetki geniuszy. W 1989 r. otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego, w 2004 – Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości. Mieszka w Podkowie.

Marta Subko, ukończyła szkołę samorządową w Podkowie leśnej i XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i w Instytucie Kultury Polskiej. Jest także uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera, gra na flecie poprzecznym i fortepianie. Mieszka w Podkowie.

Henryk Waniek, ur. w Oświęcimiu w 1942 r. malarz i pisarz. Zajmuje się również grafiką książkową i krytyką artystyczną. Jego eseje, poświęcone ziemi śląskiej, wydane zostały w trzech książkach: Hermes w Górach Śląskich (1994), Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca (1966), Pitagoras na trawie (1997). Laureat Nagrody Fundacji Kultury w 2003 r. otrzymanej za powieść Finis Silesiae, rok później nominowanej do nagrody Nike.

Beata Wróblewska, polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim, autorka książek: w Salonie i ArkadiiMałgosia z Leśnej Podkowy oraz zbioru wierszy Zeszyt rodzinny. <– Spis treści numeru