PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 44


NOTY O AUTORACHZbigniew Jerzyna – ur. w Warszawie w 1938 r. Poeta, eseista, dramaturg, edytor. Autor słuchowisk radiowych i książek dla dzieci. Opracował i wstępem poprzedził zbiory utworów Jana Kochanowskiego, Jana Lechonia, Władysława Sebyły, Mirona Białoszewkiego, Osipa Mendelsztama, Anny Achmatowej, Reinera Marii Rilkego, Stanisława Przybyszewskiego, Barbary Sadowskiej. Założyciel Spółdzielni Wydawniczej „Anagram”. Dramat „Iskrą tylko” był w 1985 nagrodzony na Międzynarodowych Targach Lipskich.

Wiktor Kulerski – biolog, historyk sztuki. V–ce minister oświaty w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991). Poseł na Sejm I. Kadencji.

Ewa Krasińska–Klaputh – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1972-1986 redaktorka w Państwowym Instytucie Wydawniczym, Redakcja Myśli Współczesnej. Od roku 1986 w Monachium, Bawaria. Obecnie pracownik Państwowej Biblioteki Bawarskiej (Bayerische Staatsbibliothek) w Monachium. W latach 70–tych i 80–tych XX wieku publikacje w warszawskich czasopismach literackich, książka o prozie Stanisława Lema, a także tłumaczenia z języka szwedzkiego: m.in. wspólnie z Zygmuntem Łanowskim biografia Augusta Strindberga. Od roku 1987 współpraca z Radiem Wolna Europa oraz czasopismami emigracyjnymi.

Joanna Łabędzka – prowadzi warsztaty plastyczne w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

Piotr Łopuszański – ur. w 1966 r. Z wykształcenia filozof, estetyk. Publicysta zajmujący się biografistyką i kulturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w wielu pismach, m.in. „Sztuce i Filozofii”, „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Przeglądzie Artystyczno–Literackim”. Autor książek: „Sławni ludzie” (1996), „Leśmian” (2000), współautor pracy „U źródeł sensu: Leśmian, Hrabal, Schulz” (2003). W tym roku ukaże się w Wydawnictwie Literackim książka „Zofia i Bolesław Leśmianowie”. W 2001 r. był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piotr Mitzner – ur. w Warszawie w 1955 r. Teatrolog, poeta, pisarz, tłumacz. Od 1993-1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Karola Wyszyńskiego. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury w 2000r.

Anna Piotrowska – ur. w 1935 r. w Warszawie. Plastyk, architekt wnętrz.

Joanna Piątek – absolwentka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze.

Bohdan Pociej – ur. w Warszawie w 1933 r. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista Od 1955 roku na łamach PMK publikowaliśmy m.in. leksykon muzyczny – Muzyka w sferze myśli oraz eseje Sylwetki geniuszy. W tym roku otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości.

Barbara Siarkiewicz – studentka filologii polskiej UKSW.

Kalina Sobczyńska – polonistka, nauczycielka.

Kalina Szydłowska–Pawłowicz – artystka malarka, mieszka w Podkowie Leśnej.

Jerzy Świderski – biogram –> wewnątrz numeru

Irina Tatarowa–Hryckiewicz – wykłada historię sztuki bizantyjskiej i filmologię na UW, adiunkt w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyku, autorka książki „Ergo sum... Poszukiwanie sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie”.

Justyna Tomalak – polonistka, nauczycielka.

Barbara Walicka – ur. w Podkowie Leśnej. Redaktorka, tłumaczka. W latach 1993-1998 redaktorka PMK.

Beata Wróblewska – polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W Salonie i w Arkadii, utworów poetyckich i bajek dla dzieci. Od początku współpracuje z PMK. W tym roku za powieść Małgosia z Leśnej Podkowy otrzymała III nagrodę w Konkursie wydawnictwa Znak „Popisz się przed dzieckiem”. We wrześniu ukazał się w niewielkim nakładzie tomik jej wierszy Zeszyt rodzinny (wydawca: Jan Jacek Swianiewicz, Warszawa 2004)
 <– Spis treści numeru