PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 43

KronikaW Muzeum Archidiecezji Warszawskiej czynna była w styczniu i lutym znakomita wystawa obrazów Majki Kwiatowskiej Dzień dniowi o tym opowiada. Artystka należy do wąskiego grona najwybitniejszych twórców, lecz jej malarstwo — trudne, obracające się w sferze czystej materii malarskiej i światła nie pozwala (być może na szczęście) na łatwy odbiór i tanią popularność.


W muzeum w Łowiczu czynna była w marcu wystawa Wycinanka łowicka pamiątką z Polski, zorganizowana przy współudziale Polskiej Fundacji Kulturalno–Oświatowej z Orlando.


W kwietniu na wystawę Gustawa Zemły zatytułowaną W drodze zapraszała do galerii POKAZ Elżbieta Dzikowska.


W muzeum w Stawisku do końca kwietnia można było oglądać wystawę fotograficzną otwartą w 110. rocznicę urodzin Jarosława Iwaszkiewicza Ukraina — kraj lat dziecinnych — przedstawiającą fotografie z albumów rodzinnych Heleny, Anny, Jadwigi i Jarosława Iwaszkiewiczów (wyłącznie ze zbiorów stawiskich). Jej koncepcję, układ i scenariusz opracował dyrektor muzeum, Oskar Koszutski z myślą o pokazywaniu tej wystawy w polskich i ukraińskich instytucjach kultury.


25 kwietnia Stawisko gościło Julię Hartwig. Spotkanie z poetką, która czytała i interpretowała swoje wiersze, prowadził Paweł Kądziela.


W muzeum w Grenoble w ramach sezonu polskiego we Francji, w blisko sto lat po pierwszej indywidualnej paryskiej wystawie w galerii Druet, otwarto w marcu, czynną do końca maja wystawę dzieł Witolda Wojtkiewicza ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Na wystawie zgromadzono obrazy olejne, pastele, akwarele i rysunki, a także kilka litografii. Prezentacja umożliwiła zapoznanie się z fascynującą osobowością przedwcześnie zmarłego artysty. 14 maja muzeum w Grenoble zaplanowało muzyczny „Wieczór polski”, podczas którego wybitni wykonawcy zagrali utwory Chopina, Szymanowskiego, Lutosławskiego, Dubaja i Drzewieckiego.


Ukazał się pierwszy z dwóch tomów utworów poetyckich Ivana Wernischa w przekładzie Leszka Engelkinga (utwory publikowane w poprzednim numerze PMK znajdą się w tomie drugim). Książka wyszła w serii Biblioteka „Tygla Kultury” (Fundacja Anima — „Tygiel Kultury”, Łódź, 2004).


Ukazała się książka Agaty Kościelny Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w czasach PRL. Działalność społeczna i kulturalna — ludzie, wydarzenia, okoliczności. Wydana przez parafię w Podkowie Leśnej i Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk. Autorka książkę swoją dedykowała księdzu kanonikowi Leonowi Kantorskiemu.

 <– Spis treści numeru