PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 43


NOTY O AUTORACH



Katarzyna Boruń–Jagodzińska — ur. w 1956 r. w Warszawie. Poetka, tłumaczka, redaktorka. Opublikowała kilka zbiorów wierszy m.in. Wyciszenie (1977), Więcej (1991). Dla Ośrodka KARTA zajmuje się historią opozycji w PRL.

Dorota Dobrew — slawistka, tłumaczka literatury czeskiej i bułgarskiej.

Leszek Engelking — ur. 2.II 1955 w Bytomiu. Poeta, nowelista, krytyk literacki, literaturoznawca, tłumacz. Jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Za przekład powieści Jáchyma Topola Siostra wyróżniony nagrodą „Literatury na świecie” 2003.

Viola Fischerová — należy do pokolenia poetów, dla których nie było miejsca w oficjalnej kulturze czechosłowackiej. Wiersze pisała od wczesnej młodości.
W roku 1968 Viola Fischerová wyemigrowała do Szwajcarii. Na emigracji ukończyła studia germanistyczne i historyczne. Pracowała jako akwizytorka, nauczycielka i asystentka reżysera w teatrze w Bazylei. Po samobójczej śmierci męża w roku 1984 przeniosła się do Monachium i podjęła współpracę z Radiem Wolna Europa.
Viola Fischerová jest również tłumaczką — autorką przekładów wierszy Mirona Białoszewskiego oraz dramatów Witkacego. Tłumaczyła także niemiecką i afgańską lirykę kobiecą oraz poezję Hansa Magnusa Enzensbergera. oraz Listy do Felicji Franza Kafki. Wkrótce w jej przekładzie ukaże się Drugi Proces Eliasa Canettiego. Utwory Violi Fischerovej tłumaczone były na język niemiecki, angielski, francuski i hiszpański.
W roku 1994 poetka powróciła do Pragi. Krytycy zgodnie podkreślają, że Viola Fischerová tworzy przekaz poetycki o wielu warstwach, niezwykle nasycony znaczeniami oraz siłą emocjonalną. Jest przy tym mistrzynią skrótowego obrazowania i lakoniczności wyrazu. W jej poezji uderza prostota formy — brak wszelkiej zbędnej ornamentyki. Obraz poetycki powstaje z refleksji nad przeżyciem, a z obrazu tego płynie wyciszenie i pogodzenie się z losem.

Anna Gawryś — studiuje anglistykę na UW. Interesuje się malarstwem. Dla własnej przyjemności rysuje, fotografuje, chodzi po górach. Mieszka w Pruszkowie.

Włodymyr Jaworski — ur. w 1953 roku. Prozaik. Mieszka i pracuje w Kijowie. Na przełomie lat 70. i 80. należał do lwowskiego undergroundu. Półsenne listy to drobiazgowe kroniki z życia dwóch nieistniejących monarchii. Styl Jaworskiego celowo wybujały, wikłający się w szczegółowych opisach kreuje metaopowieść, prowokuje czytelnika do współtworzenia epopei Diamentowego Imperium i królestwa Ziemi Północnej. (Na podst. hasła oprac. przez W. Jenkilewa w Małej Encyklopedii Ukraińskiej Literatury Współczesnej, Iwano–Frankiwsk 1998). Prozę Jaworskiego tłumaczył Bogdan Zadura („Literatura na świecie”1998). Fragmenty Półsennych listów w przekładzie Renaty Rusnak publikowały „Kresy”(nr 47) i „Akcent” (nr 81).

Lina Kostenko — ur. 19 IV 1930 w Ropyszowie niedaleko Kijowa — poetka i tłumaczka ukraińska. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Ukończyła moskiewski Instytut Literacki im. Gorkiego (1956). Wydała m.in. tomy wierszy Promnia zemli (1957, Promienie ziemi), Witryła (1958, Żagle), Mandriwky sercia (1961, Wędrówki serca), Nad berehamy wicznoj riki (1977, Nad brzegami wiecznej rzeki), Nepowtonist' (1980, Niepowtarzalność), Sad Metanuczych skulptur (1987, Ogród nie topniejących rzeźb) i powieść wierszem Marusia Czuraj (1979). Tłumaczona na wiele języków. W Polsce drukowały ją liczne czasopisma literackie. Krakowska Oficyna Wydawnicza opublikowała niewielki wybór jej utworów.

Anna Maria Leśniewska — historyk sztuki, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, kurator wielu wystaw poświęconych sztuce nowoczesnej, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie, Międzynarodowym Centrum Sztuki w Krakowie.

Jan Nepomucen Wojciech Opasek — urodził się 1913 w Wiedniu.
W 1932 wstąpił do zakonu benedyktynów (klasztor na Brzewnowie w Pradze), przybrał imię Anastaz. Po studiach w Pradze i w Rzymie na Uniwersytecie Laterańskim i po święceniach kapłańskich mianowano go przeorem konwentualnym opactwa Broumov–Brzevnov. Od 1928 publikował wiersze, opowiadania, recenzje literackie i filmowe w prasie, później na emigracji wydał szereg tomików wierszy. W 1947 został opatem. W 1949 aresztowano go i w 1950 skazano na dożywocie za szpiegostwo na rzecz Watykanu i zdradę stanu. Dziesięć lat spędził w ciężkich więzieniach, poddawany torturom i szykanom. W 1960 został warunkowo zwolniony z całkowitym zakazem posługi duchownej. Pracował jako robotnik na budowie, magazynier w Galerii Narodowej w Pradze. W grudniu 1968 wyjechał za granicę. Zamieszkał w Rohr w diecezji Regensburg, gdzie osiedliła się wygnana z Czechosłowacji niegdysiejsza wspólnota benedyktynów (zakony męskie zostały po roku 1948 zlikwidowane, a żeńskie skazane na wymarcie). W 1972 był współzałożycielem Opus Bonum — stowarzyszenia, które położyło wielkie zasługi dla szeroko pojętej niezależnej kultury, organizowało spotkania wybitnych postaci emigracji (w Hunfeld, Franken i w Rohr), wykłady i seminaria, wydawało książki z dziedziny religii, historii, filozofii, dokumenty, beletrystykę i wiersze. Do legendy przeszły spotkania młodzieży w Rohr.
W 1990 powrócił do klasztoru na Brzewnowie w Pradze (będącego centrum religijno–kulturalnym, w czasach stalinowskich zdewastowanym i zamienionym na archiwum SB). Jego powrót do kraju był symbolem. Dopiero w 1990 roku opat Opasek został ostatecznie zrehabilitowany. W latach 90. otrzymał sakrę biskupią. W 1991 odznaczony został orderem Tomasza G. Masaryka. W 1992 ukazały się jego wspomnienia.
Zmarł nagle w Rohr w sierpniu 1999 r.

Bohdan Pociej — ur. w 1933 roku w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikował m.in. leksykon muzyczny Muzyka w sferze myśli oraz eseje Sylwetki geniuszy.

Renata Rusnak — ur. w 1974 roku. Studiowała filologię ukraińską w Krakowie. Doktorantka Katedry Europeistyki UJ, stypendystka Instytutu Slawistyki PAN, tłumaczka literatury ukraińskiej (m.in. I. Kiłyniec, T. Prochaśko, M. Jackiw, W. Dibrowa, F. Andrusiak).

Bohdan Skaradziński — ur. w 1931 roku w Twierdzy Osowiec. Doktor nauk ekonomicznych, publicysta, pisarz i działacz społeczny. Wieloletni redaktor miesięcznika „Więź”. Z PMK współpracuje od pierwszego numeru pisma. Mieszka w Podkowie.

Magdalena Stachowicz — urodzona w Warszawie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez lata redagowała miesięcznik „U nas”. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. Mieszka w Otrębusach.

Wasyl Starun — ur. w 1953 roku. Poeta ukraiński. Wykonuje zawód wiejskiego kowala. Pierwszą książkę wydał w roku 1989 (Abetka switła — Alfabet światła).

Stanisław Szewczenko — ur. w 1947 roku. Poeta, tłumacz, scenarzysta i dziennikarz ukraiński. Dzieciństwo i młodość przeżył na czernichowszczyźnie. Jest autorem kilku tomów wierszy, a także antologii przekładów współczesnej poezji polskiej

Joanna Wiszniewicz — polonistka, autorka książek: Z Polski do IzraelaA jednak czasem miewam sny (tę drugą wyrózniono w konkursie Fundacji Kultury w 1996 roku). Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Od lat związana z Podkową, w której co roku spędza część lata, opiekując się domami i zwierzętami swoich licznych przyjaciół.

Beata Wróblewska — polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W Salonie i w Arkadii, utworów poetyckich i bajek dla dzieci. Od początku współpracuje z PMK.


 <– Spis treści numeru