PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 41-42

Kronika wydarzeń kulturalnychPodkowa Leśna


Stowarzyszenie Ogród sztuk i Nauk oraz Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

28 IX–26 X IV. Festiwal – Muzyczne Konfrontacje – Między kompozycją a improwizacją, pod patronatem Burmistrza Miasta. W siedmiu koncertach zaprezentowano różne sposoby improwizacji od baroku poprzez klasycyzm i romantyzm do sztuki klezmerów (-> Omówienie koncertów). Festiwalowi towarzyszyła wystawa obrazów Jarosława Modzelewskiego.

Stawiski Klub Pań

09 XI. Gościem Klubu była wybitna aktorka Zofia Kucówna. O Niej i Jej książkach: Zatrzymać czasZdarzenia potoczne pisała Grażyna Zabłocka w PMK nr1(4) 1994 r.

Ośrodek Kultury

20 IX. Konfrontacje Artystyczne – prezentacja dorobku artystów, stowarzyszeń i instytucji kultury w dziedzinach plastyki, literatury i muzyki.

22 XI. Otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Kościeszy „Kiciora”. Podczas wernisażu koncert zespołu jazzowego Kapishon.

Kościół św. Krzysztofa

Lipiec–sierpień. II Festiwal Letnie spotkania muzyczne w kościele–ogrodzie Od duetu do oktetu, pod patronatem ks. Proboszcza Wojciecha Osiala, Ministra Kultury i Burmistrza Miasta. Wysłuchaliśmy sześciu koncertów; wśród wybitnych wykonawców muzyki Jana Sebastiana Bacha, Felixa Mendelssohna, Franza Petera Schuberta, Antonio Vivaldiego, Beli Bartoka, Josepha Haydna znaleźli się m.in.: Jan Stanienda – skrzypce, Elżbieta Karaś–Krasztel – fortepian, Marek Drewnowski – fortepian, Kwintet Prima Vista. Ponadto wysłuchaliśmy koncertów chopinowskich w wykonaniu Riko Kobayashi i Kazimierza Gierżoda.

22 XI. Spotkanie z Grzegorzem Wdowiakiem połączone z pokazem filmów z wypraw alpinistycznych.

Otrębusy

07 IX. W Muzeum Sztuki Ludowej otwarcie wystawy Kwiaty w sztuce.

Katowice

14 XI–11 XII. W Galerii Sztuki Współczesnej BWA – wystawa Katowicki underground artystyczny po 1953 roku. Według projektu Andrzeja Urbanowicza i Henryka Wańka. Kurator wystawy – Janusz Zagrodzki.

Warszawa

06 X–16 XI. W Galerii Zachęta – wystawa Rzeczywistości. Kolekcje bez granic II. Świetna prezentacja międzynarodowych wybitnych dzieł sztuki z pięciu francuskich kolekcji regionalnych.

21 X. W Galerii Zachęta otwarto wystawę fotografii Zbigniewa Dłubaka, malarza i teoretyka sztuki, jednego z najciekawszych polskich fotografików.

Łowicz – Muzeum

06 XII. Muzeum wraz ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki otwarło wystawę Akwaforta kontra cyfra.

Milanówek

18 X. W Galerii Pokój z Widokiem otwarcie wystawy pasteli Marii Kubiak.

Łódź – Muzeum Sztuki

22 X. Dwudziestowieczne rysunki i akwarele z kolekcji British Council.

14 X. Gierowski i Krzywe Koło – w cyklu prezentacji Sztuka przekraczania granic. Kurator cyklu – Janusz Zagrodzki.Książki