PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 40


Wanda z Chełmońskich Zaorska 1909-2002Od 1956 r. mieszkała w Podkowie Leśnej. Wiersze zaczęła pisać już w gimnazjum, w latach 30. Były drukowane w „Kurierze Warszawskim” i życzliwie recenzowane przez Kornela Makuszyńskiego.

Urodziła się w Busku Zdroju, uczyła się w gimnazjum w Kielcach, potem w prywatnym gimnazjum p. Tymińskiej przy Pl. Małachowskiego w Warszawie. Studiowała na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie i równolegle – w Szkole Malarstwa i Rysunku Blanki Mercer, uczennicy Olgi Boznańskiej. Jej mąż, Wacław – skoczek, „cichociemny” – poległ w 1943 r. na Wołyniu.

Po wojnie pracowała w redakcji graficznej „Wiedza Powszechna” wydawnictwa Czytelnik; w latach 1959-69 była redaktorką w dziale biologii Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Redagowała i ilustrowała książki przyrodnicze, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli np. Jak latają zwierzęta, Ryby wód polskich. Malowała konie, pejzaże, kwiaty.
Publikujemy jeden utwór z jej poetyckiego dorobku.Kapliczka przy trakcie

Na niebie, co w błękitny wygina się łuk,
Nawet samotny obłok dzisiaj się nie błąka –
Podkreśla blady lazur smukłych drzew koronka,
W kapliczce śpi drewnianej, wśród gałęzi – Bóg.

Brzozowy trakt piaszczystą biegnie smugą w świat,
W pachnących ginąc polach. Czasem człek z oddali
Nadejdzie, Boga milcząc ukłonem pochwali
Albo dziecko przyniesie tu zerwany kwiat.

Mówi stara legenda, że jest w roku dzień,
Kiedy Chrystus w swym chramie zielonym się budzi
I idzie z słowem świętem między wszystkich ludzi,
W wysokie drzwi kołacząc, w niską wchodząc sień...

Lecz ubiegł w głuchą wieczność szereg długich lat,
A On w swojej pielgrzymce – od każdego proga
Odpowiedź słyszy jedną: „Nam nie trzeba Boga”.
Więc wraca, w prochu drożnym smutny znacząc ślad.

Wstają pyły złociste – het, z dalekich dróg
I szumi trakt szeroki, tęsknotą owiany
Białych brzóz. W dom swój idzie ubogi, drewniany –
Idzie traktem bezkresnym – zakurzony Bóg.


10 maja 1934 r. <– Spis treści numeru