PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 40

G A L E R I A    Z D J Ę ĆCzłonkowie Bractwa Kurkowego, ok. 1860 r.Handlarze węglem na Hospitaltstrasse (obecnie ul. Strażacka), ok. 1936 r.Gimnazjum polskie (obecnie szpital zakaźny),
ok. 1935 r.Mauerstrasse (obecnie ul. Murarska), 1929 r.Pierwsze wyniki plebiscytu na górnym Śląsku - przed redakcją "O/S Grenzzeitung", 1928 r.Bahnhofstrasse (obecnie ulica Dworcowa) i dworzec kolejowy, ok. 1930 r.Grupa powstańców śląskich z Rozbarku, 1921 r.Widok na kościół ewangelicki (obecnie katolicki św. Wojciecha), ok. 1936 r.Tzw. Taras Brühla prze Klosterplatz (obecnie pl, Klasztorny), w głębi kościół ewangelicki, ok. 1930 r. 


[     Artykuł Leszka Engelkinga       ] <– Spis treści numeru