PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 33

Kronika wydarzeń kulturalnych

Podkowa Leśna

Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk


Miejski Ośrodek Kultury
Warszawa
Z przyjemnością odnotowujemy, że nie tylko nasz PMK (nr 29/30), publikował obszerny tekst o zespole Mazowsze i jego siedzibie w Karolinie pióra Marii Barbasiewicz, ale Rzeczpospolita", w Magazynie nr 26 z 29 czerwca, artykułem Włodzimierza Tomaszewskiego Alarm dla Mazowsza przypomniała historię zespołu i 50 lat jego aktywności scenicznej.
 <– Spis treści numeru