PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 33

Autorzy numeru 33Ákos Engelmayer ur. w 1938 roku w Szeged. Etnograf, dziennikarz. Ambasador Republiki Węgier w latach 1990 - 1994. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Studium Wschodniego Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Podkowie.

István Kovács ur. 1945 w Budapeszcie. Otrzymał dyplom z polonistyki i historii na Uniwersytecie Budapeszteńskim. Pierwszy jego tom poetycki ukazał się w 1973 roku pt. Niebo wirujące w śniegu. Jest Konsulem generalnym Republiki Węgier w Krakowie.

Bohdan Pociej - ur. w 1933 r. w Warszawie. Muzykolog, krytyk, pisarz i eseista. Od 1995 roku na łamach PMK publikował m.in. leksykon muzyczny - Muzyka w sferze myśli oraz eseje Sylwetki geniuszy. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Jerzy Snopek ur. 1952 - historyk literatury i kultury, tłumacz poezji i prozy węgierskiej. Pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN; od 1995 roku pełni w nim również funkcję dyrektora naukowego. W latach 1985 - 1990 wykładał literaturę na Uniwersytecie im. L. Eötvösa w Budapeszcie. Autor wielu publikacji, w tym książek autorskich (m.in. Objawienie i Oświecenie, z dziejów libertynizmu w Polsce, 1986; Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia, 1992; Oświecenie. Szkic do portretu epoki, 1999), tomów przekładów, edycji naukowych, rozpraw i szkiców. Laureat polskich i węgierskich nagród naukowych i literackich.

Andrzej Tyszka ur. 1934 w Warszawie. Socjolog kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek: Uczestnictwo w kulturze (1971), Interesy i ideały (1987), Kultura jest kultem wartości (1993, 1997). Mieszka w Podkowie.

Stanisław Werner - ur. w 1914 roku w Brwinowie. Autor audycji radiowych i książek popularno-naukowych z zakresu fizyki, a także Zagadek biblijnych. Wieloletni v-ce prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa. Honorowy obywatel Brwinowa.

Beata Wróblewska - polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W salonie i w Arkadii, utworów poetyckich oraz bajek dla dzieci. Od początku współpracuje z PMK. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Anna Żółtowska ur. 1959 w Lublinie. Architekt, poetka. Mieszka w Podkowie.
 <– Spis treści numeru