PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 31-32

Muzeum dwudziestoleciaCzasy wprawdzie muzeom nie sprzyjają, ale pięknym szaleństwom sprzyja nieraz szczęście. Chcemy stworzyć w Podkowie Leśnej muzeum dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939. Z racji swojego rodowodu i tradycji Podkowa byłaby idealną siedzibą takiej placówki. Jako kolejne pokolenia i jako miasto jesteśmy coś winni tamtej niezwykłej epoce i jej ludziom. Na razie otwieramy redakcyjną Galerię Dwudziestolecia, z nadzieją, że kiedyś stanie się archiwalnym śladem narodzin przyszłego muzeum.

RedakcjaŚw. Krzysztof - patron podkowiańskiego kościoła

Św. Krzysztof
Witraże z wyobrażeniem świętych: Mikołaja, Jana Nepomucena i Juliana oraz archanioła Rafaela

witraże


Oba dzieła, to znaczy malowidło w prezbiterium i projekty witraży, wykonał Jan Henryk Rosen w 1936 roku, zaproszony do Podkowy Leśnej przez Komitet Budowy Kościoła. Fundatorami witraży były: Automobilklub Polski, Aeroklub RP, Związek Motocyklowy oraz Polski Touring-Club.


(Halina Regulska, Dzienniki z oblężonej Warszawy, Warszawa 1978, Rocznik Podkowiański nr 2/3, 1989, Podkowiański Magazyn Kulturalny 1 (12) 1996
 <– Spis treści numeru