Obrazek tytułowy


Redagują:

Zofia Broniek – redaktor naczelny
Łada Jurasz-Dudzik
Małgorzata Wittels
Grażyna Zabłocka

Witold Bartoszewicz
(przygotowanie wersji internetowej)


Wydaje:

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna,
ul.Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.powrót do menu