PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 73

Noty o autorach


Julia Krysiak — polonistka, nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Piastowie.

Alicja Matracka-Kościelny — muzykolog, dr nauk humanistycznych. Kustosz, a następnie dyrektor (2007–2015) Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Inicjatorka i prezes działającego w Stawisku (1994–2010) Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk. Członek Związku Kompozytorów Polskich, laureatka nagród: marszałka województwa mazowieckiego, ZKP, medalu Gloria Artis za twórczość muzykologiczną oraz działalność w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Krystyna Michałowska (1911–2010) — urodzona w Wilnie. Córka Tadeusza Baniewicza, jednego z założycieli Podkowy Leśnej, i żona archeologa prof. Kazimierza Michałowskiego. Studiowała malarstwo. Odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej, w której mieszkała od 1930.

Robert Papieski — ur. 1965 w Warszawie; eseista, tłumacz, edytor. Adiunkt w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Anna Piotrowska — ur. 1935 w Warszawie, plastyk, architekt wnętrz, członek Okręgu Warszawskiego ZPAP. Autorka tekstów z dziedziny sztuk plastycznych i architektury, współautorka (z Andrzejem Osęką) książki Styl „expo” (1970).

Alina Tokarska — w latach 1977–1999 pracowała w podkowiańskiej księgarni, współpracując również z Biblioteką Publiczną. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Joanna Trzeciak-Walc — absolwentka warszawskiej polonistyki. W latach 1985–1991 pracowała w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, później w dziale kultury „Gazety Wyborczej”, a następnie — w samorządzie warszawskim. Założycielka i redaktorka „Gazety Podkowiańskiej” (1989–1990), nagrodzonej przez Pełnomocnika Rządu ds. Demokracji Lokalnej. Od 1971 roku mieszka w Podkowie Leśnej. W latach 2006–2010 zasiadała w radzie miasta.

Andrzej Tyszka — ur. 1934 w Warszawie. Socjolog kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wydał m.in. Uczestnictwo w kulturze (1971), Interesy i ideały (1987), Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna — studia i szkice (1993), Żyjąc wśród leśnych ogrodów (2003). Socjologia dla patrzących z ukosa (2007). Mieszka w Podkowie.

Beata Wróblewska — polonistka, nauczycielka w liceum podkowiańskim. Autorka książki W salonie i Arkadii (1988), tomików poetyckich Zeszyt rodzinny (2004) i Słuchając czasu (2013). Pisze także dla dzieci. Ostatnio ukazało się Wszystko świetnie (Nasza Księgarnia, 2015).
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru