PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY, nr 72

Liście od Krakowa


Impresja


Liście od Krakowa to tytuł niewielkiego zbioru wierszy Stanisława Ledóchowskiego. Pochylając się nad elegancko wydanym tomikiem (papier, czcionka, ilustracja), myślałam o tytule… Liście to czy listy? Listy do nas na liściach pisane? Wiatr, który je do nas śle? W napięciu towarzyszącym czytaniu już z pierwszych stron dowiadujemy się, jak bliski jest autorowi Kraków, miasto zabytków, sztuki i przeszłości pełnej wzruszeń! Autor wymienia nazwiska ulubionych poetów (m.in. Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Antoni Słonimski, Jan Lohmann), a poprzez wiersze własne i autorów znanych wspomina przyjaźnie wierne przez lata oraz związki rodzinne trwające przez pokolenia.

Wspominany przez autora genius loci — duch dobry Krakowa — przez podobieństwo przeżyć jest, być może, jedną z przyczyn jego zamieszkania w Podkowie Leśnej. Czyż nie mówimy o genius loci naszej Podkowy, miasta poetów i mieszkańców kochających tradycję? Pamiętamy również, że bliski sercu podkowian twórca Miast Ogrodów, Ebenezer Howard, w roku 1912 wizytujący Kraków, był pełen zachwytu nad otwartą tam Wystawą architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem oraz doskonałością plant — naturalnym wzrostem drzew, podobnym temu, jaki otacza nas w Podkowie.

Stanisław Ledóchowski urodził się w Warszawie. Wiersze tomu Liście od Krakowa są fragmentem większej całości, zatytułowanej Słowa, słowa, słowa — poetyckim credo autora. Nie znamy całości, choć być może będziemy mogli kiedyś ją poznać. Możemy tylko domniemywać, że pełnię przeżyć wykreowały trzy miasta, ich bogactwo historyczne, żyjący w nich twórcy, poeci i muzycy — i czas, który inaczej płynie.

Zofia Broniek


Stanisław Ledóchowski, Liście od Krakowa,
Towarzystwo Bibliofilów Polskich, Warszawa MMXII, nakład 500 egz.
PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY  —> spis treści numeru